Bài 4 Trang 37 Sgk Toán 11

      587

Khi (cos u e 0): Chia nhị vế pmùi hương trình cho(cos ^2u) ta đem về dạng phương trình bậc hai (hoặc bậc nhất) đối với( ã u.)

 

a)( 2sin^2x+sin x cos x -3 cos^2x=0)

Ta có:(cos x =0)thì vế trái pmùi hương trình bằng(2) vế cần phương thơm trình bởi (0).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 37 sgk toán 11

Nên(cos x =0)không thỏa mãn nhu cầu phương trình.

Với(cos x e0), phân chia cả nhị vế của phương thơm trình có(cos^2x), ta được:

( eginaligned và 2 ã ^2x+ an x-3=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned & ung x=1 \ & an x=dfrac-32 \ endaligned ight.\&Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfracpi 4+kpi \ và x=arcrã left( dfrac-32 ight)+kpi \ endaligned ight.,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

b)(3sin^2x-4sin x cos x +5 cos^2x=2)

Ta có:(cos x =0)thì vế trái phương thơm trình bằng(3)vế đề nghị pmùi hương trình bằng(2).

Xem thêm: Các Tổng Thống Mỹ Bị Ám Sát, Danh Sách Các Chính Khách Hoa Kỳ Bị Ám Sát

Nên(cos x =0)không vừa lòng pmùi hương trình.

Với(cos x e0), phân chia cả nhị vế của phương thơm trình có(cos^2x), ta được:

(eginaligned và 3 ung ^2x-4 ã x+5=2(1+ ung ^2x) \ và Leftrightarrow an ^2x-4 an x+3=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned & an x=1 \ & chảy x=3 \ endaligned ight.\&Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfracpi 4+kpi \ & x=arctung 3+kpi \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

c)

(sin^2x+sin2x-2cos^2x=dfrac12\Leftrightarrow 2sin^2x+4sin xcos x-4cos^2x=1)

Ta có:(cos x =0)thì vế trái pmùi hương trình bằng(2)vế nên phương thơm trình bằng(1).

Nên(cos x =0)ko vừa lòng phương thơm trình.

Với(cos x e0), phân tách cả hai vế của phương thơm trình có(cos^2x), ta được:

(eginaligned và 2 ung ^2x+4 ã x-4=1+ ung ^2x \ & Leftrightarrow an ^2x+4 ung x-5=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và ã x=1 \ và an x=-5 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfracpi 4+kpi \ và x=arcrã (-5)+kpi \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

d)

(eginaligned & 2cos ^2x-6sqrt3sin xcos x-4sin ^2x+4=0 \ và Leftrightarrow 6cos ^2x-6sqrt3sin xcos x=0 \ và Leftrightarrow cos x(cos x-sqrt3sin x)=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và cos x=0 \ và cos x=sqrt3sin x \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfracpi 2+kpi \ và chảy x=dfracsqrt33 \ endaligned ight.\&Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfracpi 2+kpi \ & x=dfracpi 6+kpi \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ endaligned )


*

Tsi mê khảo giải mã những bài xích tập Bài 3: Một số pmùi hương trình lượng giác hay chạm mặt khác • Giải bài bác 1 trang 36 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải phương... • Giải bài xích 2 trang 36 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài 3 trang 37 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương... • Giải bài bác 4 trang 37 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những pmùi hương trình... • Giải bài xích 5 trang 37 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những pmùi hương trình... • Giải bài 6 trang 37 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những pmùi hương trình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Cmùi hương 1: Hàm con số giác với phương thơm trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương thơm 1: Phép dời hình với phxay đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Cmùi hương 2: Tổ vừa lòng cùng phần trăm - Đại số cùng Giải tích 11 •Cmùi hương 2: Đường trực tiếp cùng phương diện phẳng trong không gian. Quan hệ tuy nhiên tuy vậy - Hình học tập 11 •Chương thơm 3: Dãy số - Cấp số cùng cùng cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không khí. Quan hệ vuông góc vào không khí - Hình học 11 •Chương thơm 4: Giới hạn - Đại số với Giải tích 11 •Cmùi hương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11
567live XoiLac TV