BÀI TẬP CAN COULD BE ABLE TO

      831

Mục Lục Bài Viết

Phân biệt be able lớn, can và could với bài bác tập kèm đáp ánPhân biệt be able to lớn, can với couldCách dùng couldnhững bài tập về could, can cùng be able to
Phân biệt be able khổng lồ, can cùng could với bài tập kèm đáp án

Can, could, be able to lớn tức là rất có thể. Tuy nhiên, tất cả trường hòa hợp sử dụng be able khổng lồ mà quan trọng dùng được can hay could. Xem bài viết sau nhằm nắm rõ về kiểu cách thực hiện của 3 trường đoản cú đồng nghĩa tương quan này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập can could be able to

Phân biệt be able to, can cùng could

Cách sử dụng be able to

– Dùng nhằm chỉ năng lực làm được một Việc làm sao đó

Ex:

I’m able to lớn read = I can read

– Dùng trong số tình huống đặc biệt

Ex:

The fire spread throughthe building quickly but everytoàn thân was able to escape or … everybody toàn thân managed toescape (but not ‘could escape’). (Ngọn lửa lan nhanh hao trong tòa bên tuy nhiên mọi tín đồ đã có thể chạy bay được.)

Cách dùng could

– Could là thừa khứ đọng của can. Cách thực hiện của nhị từ này giống nhau.

– Could cần sử dụng đặc trưng với: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand

Ex:

When we went into lớn the house,we could smell burning. (lúc Shop chúng tôi đi vào tòa nhà, Shop chúng tôi rất có thể ngửi được hương thơm cháy.)

She spoke in a very low voice, but I could underst& what she said. (Cô ấy đã nói giọng rấttrầm, dẫu vậy tôi rất có thể gọi cô ấy nói gì.)

– Diễn tả ai đó có công dụng làm gì

Ex:

My grandfather could speak five sầu languages. (Ông tôi nói theo cách khác được năm ngoại ngữ.)

We were completely free. We could vì what we wanted. (= we were allowed to do…) (Chúng ta vẫn hoàn toàn thoải mái. Chúng ta rất có thể làm cho đông đảo gì nhưng mà bọn họ hy vọng (= chúng ta đã có phép làm…)

– Dùng could nhằm chỉ kỹ năng nói chung (general ability).

Bài tập về could, can cùng be able to

Execise 1: Now that we’ve sầu refreshed the basics, see if you can complete the following sentences correctly.

1.___ you hear the fireworks from your house last night?

a. Can

b. Can’t

c. Could

2. Do you think you ___ write that report by Tuesday? I know you’re very busy.

a. will be able to

b. couldn’t

c. have been able to

3. I ___ touch my toes. See!

a. could

b. can

c. will be able to

4. I ___ spkết thúc another moment in that restaurant. It was too noisy.

Xem thêm: Cách Xoá Dòng Chữ Màu Vàng Trong Proshow Producer "" Trong Proshow Producer

a. can’t

b. couldn’t

c. have sầu been able to

5. I ___ never seem lớn get the temperature right.

a. can

b. can’t

c. to lớn be able to

6. ___ play professional tennis, you must be extremely fit.

a. Couldn’t

b. Will you be able to

c. To be able to

7. ___ you play an instrument?

a. Able to

b. Couldn’t

c. Can

8. I’m afraid I ___ attkết thúc the meeting, I’m on business in Japan.

a. won’t be able to

b. will be able to

c. can

9. ___ you have brought it khổng lồ me at work?

a. Couldn’t

b. Cannot

c. Will be able to

10. They ___ save the men from the sinking ship.

a. were able to

b. was able to

c. could to

Execise 2: Write the phrases in brackets in their correct forms inlớn the gaps.

Last week we………… swimming, this week we can’t. (can/lớn go)Maybe the Smiths………… a new house next year. (can/khổng lồ build)If you try hard, you………… your examinations. (can/to lớn pass)When I was five sầu, I…………. (not/can/to lớn swim)Dennis…………the trumpet after four months. (can/to play)Luke has passed his driving thử nghiệm, now he………… a oto. (can/lớn drive)I…………khổng lồ hlặng on the phone for three weeks last month. (not/can/to lớn speak)Alex…………his homework when his desk is in such a mess. (not/can/to lớn do)They were so busy, they…………me. (not/can/to lớn text)Lisa………… her dress. She can wear it again. (can/to lớn clean)Đáp án

Execise 1

cabbaccaaa

Execise 2

could gowill be able lớn buildcan passcould not swimcould playcan drivecould not speakwill not be able to lớn docould not texthas been able to lớn clean

những bài tập bên trên để giúp đỡ chúng ta biệt lập rõ phương pháp sử dụng của could, can, be able to lớn. Luyện tập tại nhà nhằm ôn lại kỹ năng và kiến thức và tránh nhầm lẫn khi áp dụng nhé chúng ta.

*

========

Nếu chúng ta hoặc người thân trong gia đình, anh em có nhu cầu học tiếng Anh thì hãy nhờ rằng trình làng công ty chúng tôi nhé. Để lại báo cáo trên trên đây để được tư vấn:

567live XoiLac TV