Bài Tập Sentence Transformation Có Đáp Án

      766
... CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (SENTENCE TRANSFORMATION)  LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2015  EXERCISE 1: Rewrite the following sentences that keep the same meaning ... Biên soạn: Admin Nguyễn Tiến Dũng  https://www.facebook.com/TailieutiengAnhLTDH 31 ĐÁPhường. ÁN CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬPhường VIẾT LẠI CÂU EXERCISE 1 You don"t have sầu to lớn finish the work today Sally finally succeeded ... are my own work I made EXERCISE 3: Rewrite the following sentences that keep the same meaning Don"t play tennis as well as you You ...

Bạn đang xem: Bài tập sentence transformation có đáp án


*

... test……………………………………………………… 29.Phone now or you will be late -You will…………………………………………………… E Một số mẫu mã câu không giống 30.I advise you lớn put your money in a bank -You’d …………………………………………… 31.Why don’t you meet ... suggest………………………………………… 32.I would prefer you to deliver the package on Monday -I’d rather…………………………………………………… ĐÁP.. ÁN A.1…I went lớn a concert was over a year ago 2…haven’t really enjoyed myself since your birthday...
*

*

... https://www.facebook.com/groups/1543646269192080/ để chia sẻ tay nghề học tập nhấn tài liệu khóa tiếng anh moon.vn miễn mức giá ^^ Biên soạn:Chị Tạ Khánh Ly (Chị Cả team Giúp đỡ Mooner Tiếng Anh) ... concert as a consequence of oversleeping 189 It is your duty to tell hyên ổn what to lớn Biên soạn:Chị Tạ Khánh Ly (Chị Cả nhóm Giúp đỡ Mooner Tiếng Anh) NHÓM GIÚP. ĐỠ MOONER TIẾNG ANH →You are supposed to lớn ... Everything went well that morning (NOTHING) →Nothing went wrong that morning Biên soạn:Chị Tạ Khánh Ly (Chị Cả team Giúp đỡ Mooner Tiếng Anh) NHÓM GIÚP ĐỠ MOONER TIẾNG ANH 212 A portion of strawberries...
*

*

... price./ …….meeting to discuss the price 32…… you delivered the package on Monday II/ 49 BÀI TẬPhường VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN Sentence transformation 1B It isn’t necessary to finish the work today You don’t ... this year 10 Much lớn our regret, your application has not been successful III/ 400 CÂU VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN Your house is bigger than mine My house isn"t as big as yours He did his homework ... your driving test 13….you weren’t going away so soon 14… I had phoned him yesterday C.Mệnh đề đối chiếu 15.She knows a lot more about it than I -I don’t know……………………………… 16.Jane is a better cook than...
... manager was no where to be found  Much khổng lồ They are being made to study hard TRANSFORMATION 50B The older I get, the less I want lớn travel 1.He can"t afford khổng lồ buy the car Never have I been...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cắt Ghép Nhạc Trên Máy Tính, Cách Cắt Và Ghép Nhạc Trên Windows 10


... a…………………………………………………………………… 149 I will anything lớn be able to lớn pass the exam Nothing………………………………………………………………… 150 Nobody has opened this box for a long time This box………………………………………………………………… Suggested ... kilometer-beach from here 149 I will anything khổng lồ be able lớn pass the exam Nothing prevents me from passing the exam 150 Notoàn thân has opened this box for along time This box hasn’t been opened for along ... a larger kích cỡ than this.? Is this the largest size? 75 Cars are faster than motorbikes Motorbikes are slower than cars./ not as fast as… 76 I’ve sầu never seen a beautiful park This is the most beautifuf...
... gam CTPT hai hóa học lần lợt A C5H10O2; C6H12O2 B C5H8O2; C6H10O2 C C4H10O2; C5H12O2 D C6H10O2; C7H12O2 Bài 19 Đốt cháy hoàn toàn 2,25 gam hóa học hữu A đề nghị toàn vẹn 3,08 lít O2 (đktc), thu đợc lếu láo phù hợp ... A 1; B 1; C 1; D lựa chọn A C Bài 22 Đốt cháy trọn vẹn 0,37 gam chất A thu đợc 0,27 gam H2O 336 ml CO2 (đktc) tỉ kân hận A với metung 4,625 xác định CTPT A Bài 23 Hai hòa hợp chất A B gồm 53,33 % oxi theo ... lần khối lợng phân tử A nhằm đốt chát hết 0,04 mol lếu hòa hợp A B đề nghị 0,1 mol O2 xác định CTPT A B Bài 24 Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam phù hợp chất hữu D phải toàn vẹn 2,24 lit O2 (đktc), thu đợc khí CO2...
... DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬPhường TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 18 10 brusque A cold B opulent C gracious D suspect ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬPhường CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA A CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA EX EX ... flex A bover ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 10 tantalize A pronounce B reign C equal D flirt B CHỌN TỪ TRÁI NGHĨA  EXERCISE 1 withdraw A reduce secret ... demonstrate B muster abject most nearly means ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬPhường TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH A indigent B desire bespoke most nearly means A gentle B quiet diffident...
... for? B Please tell me how to use a microwave? ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬPhường HỒN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN TIẾNG ANH C Can you tell me what is used for cooking? D Could you tell me what ... week.” – “ _.” B Oh, are you? D Good for you ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP HỒN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN TIẾNG ANH A Thanks B Congratulations C not at all D I’m sorry – “Thanks for your ... D It"s great – “ _.” – “Yes I’d love to lớn.” ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬPhường HỒN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN TIẾNG ANH A What you lượt thích doing? C What about going shopping? 10 – “When"s your...
... suggest………………………………………… 32.I would prefer you khổng lồ deliver the package on Monday -I’d rather…………………………………………………… ĐÁP ÁN A 1………been swimming since I was in France./ ……… gone swimming since I was in France 2….weeks ... test……………………………………………………… 29.Phone now or you will be late -You will…………………………………………………… E Một số mẫu mã câu không giống 30 I advise you khổng lồ put your money in a ngân hàng -You’d …………………………………………… 31.Why don’t you meet...
... điểm M mang đến KM ko song tuy nhiên cùng với BD Tìm thiết diện tứ đọng diện với mp (HKM ) Xét trường đúng theo : a M C D b M đoạn CD Giải Trang 11 D N E Bài tập Hình Học Không Gian Lớp 11 a M C D : Ta tất cả : HK , KM ... tiết diện hình chóp với (α): Thiết diện tứ giác MPQN c Tìm điếu kiện MN nhằm thiểt diện hình thang: R B Trang 17 b C Bài tập Hình Học Không Gian Lớp 11  MPhường // QN  MN // PQ  Ta bao gồm : MPQN hình thang ... , Ta Bài tập Hình Học Không Gian Lớp 11 Đặt x = BM ( 30 2,051 3


https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ | 567live XoiLac TV Ibet888