Bài tập về lũy thừa lớp 7

      200

Bài tập Toán lớp 7: Lũy thừa của một số hữu tỉ là tài liệu ôn tập với các bài tập Toán lớp 7 chương 1, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 7 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Bạn đang xem: Bài tập về lũy thừa lớp 7


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, yome.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Xem thêm: Kí Tự Đặc Biệt Đặt Tên Facebook, 1002 Kí Tự Đặc Biệt Để Tạo Tên Độc, Lạ 2021


Bản quyền thuộc về yome.vn.Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lí thuyết về Lũy thừa của một số hữu tỉ

- Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

*

- Quy ước:

*

- Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ với nhau:

*

- Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi lũy thừa chia:

*

- Khi tính lũy thừa của lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ lại với nhau:

*

B. Bài tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Viết lại giá trị của biểu thức

*
dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ


*
*
*
*

Câu 2: Giá trị của biểu thức

*
được viết dưới dạng lũy thừa một số hữu tỉ là

*
*
*
*

Câu 3: Viết số hữu tỉ

*
dưới dạng một lũy thừa

*
*
*
*

Câu 4: Biểu thức

*
được viết lại dưới dạng
*

*
*
*
*

Câu 5: Biểu thức

*
viết dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ là:

*
*
*
*

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Đưa các biểu thức sau về dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

*
*
*
*

Câu 2: Đưa các biểu thức sau về dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

*
*
*
*

Câu 3: So sánh các giá trị:

*
*
*
*

C. Lời giải bài tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ

Đáp án bài tập trắc nghiệm