Các hàm tài chính trong excel

      62

Bài viết tổng hòa hợp các hàm Excel nâng cao về tài thiết yếu, cú pháp với giải pháp sử dụng các hàm tài chủ yếu phổ biến tốt nhất trong Excel. Bao tất cả những hàm tài bao gồm hay được sử dụng đế tính hiệu quả/kĩ năng sinh lãi của các dự án đầu tư chi tiêu nhỏng (NPV, IRR), các hàm tính cực hiếm bây giờ với quý giá tương lai của dòng tài chính (PV, FV) và các hàm Excel nâng cao tính quý giá khuyến mãi (DISC) và lãi vay (RATE).

Bạn đang xem: Các hàm tài chính trong excel

HÀMMÔ TẢ
Hàm DISCTính quý hiếm chiết khấu
Hàm FVTính cực hiếm dòng tài chính trong tương lai
Hàm NPVTính quý hiếm hiện tại thuần của khoản đầu tư chi tiêu dựa trên dòng tài chính và lãi suất phân tách khấu
Hàm IRRTính tỷ suất có lãi nội cỗ của cái tiền
Hàm PMTTính khoản tiền thanh hao toán thù chu kỳ một năm
Hàm PVTính quý giá hiện nay tại
Hàm RATETính lãi suất trên mỗi kỳ hạn

1/ Hàm DISC: Hàm tài chủ yếu dùng để tính quý hiếm chiết khấu

Cú pháp: DISC(settlement, maturity, pr, redemption, )

Settlement: Ngày thanh hao toán thù triệu chứng khoán. Ngày thanh khô tân oán bệnh khân oán là ngày sau ngày phát hành Lúc chứng khân oán được bán cho người tiêu dùng.Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.Pr: Giá chứng khoán theo mệnh giá 100 đô-la.Redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán bên trên mỗi $100 mệnh giá.Basis (optional): Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

2/ Hàm FV

Là một trong số hàm tài chính phổ cập độc nhất, tính toán thù quý hiếm sau này của một khoản chi tiêu dựa vào một nút lãi suất vay cố định. Quý khách hàng có thể thực hiện FV cùng với các khoản thanh khô toán thù bằng nhau chu trình, hoặc thanh khô toán thù một đợt nhất.

Cú pháp: FV(rate,nper,pmt,,)

Rate: Lãi suất theo kỳ hạn.Nper: Tổng số kỳ hạn tkhô cứng toán trong một niên kim.Pmt: Khoản thanh hao toán đến mỗi kỳ; khoản này không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, pmt có chứa tiền gốc và lãi, tuy nhiên ko chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, người mua hàng phải chuyển vào đối số pv.Pv (optional): Giá trị hiện tại, hoặc số tiền trả một lần hiện tại đáng giá ngang với một chuỗi các khoản tkhô giòn toán sau này. Nếu bỏ qua đối số pv, thì nó được giả định là 0 (không) và bạn phải đưa vào đối số pmt.Type (optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm tkhô cứng toán đến hạn. Nếu đối số kiểu bị bỏ qua, thì nó được giả định là 0.

3/ Hàm NPV:

Đây là hàm tài bao gồm hay được dùng vào đánh giá, đánh giá dự án công trình đầu tư chi tiêu, dùng để tính cực hiếm hiện nay thuần của khoản chi tiêu dựa vào dòng tài chính cùng lãi vay chiết khấu

Cú pháp: NPV(rate,value1,,…)

Rate: Lãi suất chiết khấu trong cả một kỳ.Value1, value2, …Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 254 đối số thể hiện các khoản tkhô giòn toán và thu nhập.

Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất 2019, Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán

4/ Hàm IRR: Hàm tài chủ yếu dùng làm tính tỷ suất sinh lời nội bộ của loại tiền

Cú pháp: IRR(values, )

Values: Một mảng hoặc tđam mê chiếu tới các ô có chứa những số mà quý khách hàng muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ.Guess: Một số mà khách hàng đoán là gần với kết quả của IRR.

5/ Hàm PMT: Hàm tài bao gồm dùng để tính khoản tiền tkhô giòn toán thời hạn một năm

Cú pháp: PMT(rate, nper, pv, , )

Rate: Lãi suất của khoản vay.Nper: Tổng số món tkhô nóng toán đến khoản vay mượn.Pv: Giá trị hiện tại, hoặc tổng số tiền đáng giá ngang với một chuỗi các khoản tkhô hanh toán tương lai; còn được hiểu là nợ gốc.Fv: Giá trị tương lai hay số dư tiền mặt khách hàng muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh khô toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được mặc định là 0 (không), có nghĩa là cực hiếm tương lai của khoản vay là 0.Type (optional): Số 0 (không) hoặc 1 chỉ rõ thời điểm tkhô hanh toán đến hạn.
*

Minc họa Hàm tài bao gồm Excel – Hàm PMT


6/ Hàm PV: Hàm tài thiết yếu để tính giá trị bây chừ của dòng vốn.

Cú pháp: PV(rate, nper, pmt, , )

Rate: Lãi suất theo kỳ hạn. Ví dụ, nếu khách hàng có một khoản vay mượn cài xe khá với lãi suất 10%/năm và bạn trả nợ hàng tháng, thì lãi suất tháng của quý khách hàng là 10%/12, hay 0,83%. Bạn sẽ nhập lãi suất 10%/12 hoặc 0,83% hoặc 0,0083 vào công thức.Nper: Tổng số kỳ hạn thanh khô toán vào một niên kim. Ví dụ, nếu quý khách có khoản vay mượn thiết lập xe pháo hơi với kỳ hạn bốn năm và người mua trả nợ hàng tháng, thì khoản vay của quý khách có 4*12 (hay 48) kỳ thanh khô toán. Bạn sẽ nhập nper là 48 vào công thức.Pmt: Khoản tkhô cứng toán mang lại mỗi kỳ và không đổi vào suốt vòng đời của niên kyên. Thông thường, đối số pmt bao gồm tiền gốc và lãi, mà lại ko chứa các khoản phí và thuế khác. Ví dụ, số tiền tkhô nóng toán hàng tháng cho một khoản vay sở hữu xe kỳ hạn bốn năm trị giá $10.000 với lãi suất 12% là $263,33. Bạn sẽ nhập -263,33 làm pmt vào công thức. Nếu pmt được bỏ qua, người mua hàng phải chuyển vào đối số fv.Fv: Giá trị tương laiType (optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm tkhô nóng toán đến hạn.

7/ Hàm RATE: Hàm tài chính nhằm tính lãi suất bên trên mỗi kỳ hạn

Cú pháp: RATE(nper, pmt, pv, , , )

Nper: Tổng số kỳ hạn tkhô cứng toán trong một niên kyên.Pmt: Khoản tkhô giòn toán mang lại mỗi kỳ và không đổi vào suốt vòng đời của niên kyên ổn. Thông thường, đối số pmt khái quát tiền nơi bắt đầu và lãi, tuy vậy ko chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, người mua hàng phải gửi vào đối số fv.Pv: Giá trị hiện tạiFv (optional): Giá trị tương laiType(optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm tkhô hanh toán đến hạn.