Cách chơi chu thương 3q

      23

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ Nguyên Trực, kỳ tài thảng hoặc có, sáng dạ sáng suốt, năm 17 tuổi đã viết bốn bài xích văn luận, từng ra kế góp Tào tháo công thành thuận lợi

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự vẫn Thượng, đàn ông thứ của bốn Mã Ý và Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, tín đồ đặt nền móng đến nhà Tây Tấn. Thâm nhập chinh phát từ thời trẻ, nắm rõ binh pháp, lập nhiều chiến công. đàn ông Tư Mã Viêm về sau xưng đế, truy phong tứ Mã Chiêu làm Tấn Văn Đế.Bạn đang xem: lối chơi chu yêu thương 3q

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, bà xã của thứ Sử Ích Châu Triệu Ngang, chị em của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ông chồng ngăn địch, lập các công lao, góp những kế sách, một lòng trung thành không tiếc phiên bản thân.Bạn vẫn xem: lối chơi chu mến 3q

Kỹ Năng :

Quản Lộ

Quản Lộ - trường đoản cú Công Minh là thuật sĩ thần túng của Tào Ngụy.

Bạn đang xem: Cách chơi chu thương 3q

Xem thêm: Trịnh Thăng Bình Chiều Cao, Chiều Cao Của Trịnh Thăng Bình Là Ai

Tiếp liền Chu Dịch, tốt bói toán xem tướng tá phong thủy.Bạn đang xem: cách chơi chu thương trong 3q

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, từ bỏ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai yêu đương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương vãi Trương Nhiệm, cuối đời thừa nhận Triệu Vân làm đệ tử cuối cùng, truyền thụ võ học cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, thông thạo đạo học, binh pháp. Học tập cao gọi rộng, tài cán rộng người, được tín đồ đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia mèo Quả

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, con gái nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, chủng loại thân của Lục Kháng. êm ả dịu dàng lương thiện, vô cùng giỏi bầy Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, tên tự là Ấu Tiết, con Thừa tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Thừa kế tước vị của cha, vươn lên là trụ cột triều đình, được điện thoại tư vấn là danh tướng sau cuối của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, con cháu gái Đổng Trác, hết sức được sủng ái, không đến tuổi cập kê đã có được phong làm Vị Dương Quân, ngồi xe pháo ngựa, quan liêu viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương vãi – bát Nạp Động công ty là minh hữu của bạo gan Hoạch. Sở trường tinh chỉnh và điều khiển thú vật, thông thường có hổ báo lang sói rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu tự là Tử Can, tín đồ Trác Quận, là nhà chính trị, đơn vị quân sự, bên giáo dục, nhà nghiên cứu nổi danh cuối đời Đông Hán.


567live

XoiLac TV


Ibet888