Cách chơi chu thương trong 3q

      92

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ Nguyên Trực, kỳ tài thảng hoặc có, sáng dạ sáng suốt, năm 17 tuổi đang viết bốn bài bác văn luận, từng ra kế giúp Tào tháo công thành thuận lợi

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự tử Thượng, nam nhi thứ của bốn Mã Ý với Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, người đặt nền móng đến nhà Tây Tấn. Tham gia chinh phạt từ thời trẻ, nắm rõ binh pháp, lập nhiều chiến công. đàn ông Tư Mã Viêm sau đây xưng đế, truy vấn phong tứ Mã Chiêu có tác dụng Tấn Văn Đế.Bạn sẽ xem: cách chơi chu yêu quý 3q

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, bà xã của vật dụng Sử Ích Châu Triệu Ngang, mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ck ngăn địch, lập các công lao, góp các kế sách, một lòng trung thành không tiếc phiên bản thân.Bạn đang xem: cách chơi chu thương 3q

Kỹ Năng :

Quản Lộ

Quản Lộ - trường đoản cú Công Minh là thuật sĩ thần bí của Tào Ngụy. Am tường Chu Dịch, tốt bói toán xem tướng mạo phong thủy.

Bạn đang xem: Cách chơi chu thương trong 3q

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, từ bỏ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai yêu quý Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương vãi Trương Nhiệm, cuối đời dấn Triệu Vân có tác dụng đệ tử cuối cùng, truyền thụ võ học cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là tứ Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, thông thạo đạo học, binh pháp. Học tập cao đọc rộng, tài cán rộng người, được fan đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia mèo Quả

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, thanh nữ nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu thân của Lục Kháng. Dịu dàng lương thiện, khôn xiết giỏi bầy Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, thương hiệu thật Chu Triệt, đàn bà của du ngoạn và đái Kiều. Sau gả đến Tôn Đăng đổi thay thái tử phi, hotline là Chu Phi. Chu Cơ văn võ tuy vậy toàn, lương thiện yêu dân.

Xem thêm: Báo Giá Sửa Ghế Xoay Văn Phòng Hà Nội Mới Nhất, Sửa Ghế Xoay Văn Phòng Tại Hà Nội

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, thương hiệu tự là Ấu Tiết, nhỏ Thừa tướng tá Lục Tốn của Đông Ngô. Thừa kế tước vị của cha, thay đổi trụ cột triều đình, được call là danh tướng sau cuối của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, con cháu gái Đổng Trác, khôn cùng được sủng ái, không đến tuổi cập kê đã làm được phong làm cho Vị Dương Quân, ngồi xe cộ ngựa, quan tiền viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương vãi – chén bát Nạp Động nhà là minh hữu của khỏe mạnh Hoạch. Sở trường điều khiển và tinh chỉnh thú vật, thường sẽ có hổ báo lang sói rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu tự là Tử Can, người Trác Quận, là nhà bao gồm trị, đơn vị quân sự, bên giáo dục, nhà phân tích nổi danh cuối đời Đông Hán.

567live XoiLac TV