Cách Chuyển Từ Because Sang Because Of

      162

Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of

- Theo sau Because of, Despite, In spite of không được là 1 mệnh đề, nhưng mà là 1 trong danh từ, cụm danh từ bỏ, danh hễ từ.

Bạn đang xem: Cách chuyển từ because sang because of

QUY TẮC CHUYỂN TỪ "BECAUSE" SANG "BECAUSE OF".Nhìn vùng sau Because (câu đề) Thấy bao gồm "there, lớn be" thì bỏ.TH1: Nếu thấy 2 chủ ngữ tương đương nhau thì quăng quật chủ ngữ ngay gần Because, động trường đoản cú thêm "ing". Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.TH2: Nếu thấy chỉ từ lại danh tự thì chỉ bài toán gìn giữ danh trường đoản cú nhưng sử dụng. Ví dụ: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...- Sau Khi bỏ "there", vứt "lớn be" (was) chỉ còn lại danh trường đoản cú => chỉ Việc đem nhưng mà sử dụng.TH3: Nếu thấy tất cả danh từ bỏ với tính từ bỏ thì gửi tính trường đoản cú lên trước danh từ bỏ, còn lại quăng quật không còn. Ví dụ: Because the wind is svào, ... => Because of the svào wind, ...- Sau khi bỏ "khổng lồ be" (is) thấy gồm danh từ với tính tự nên ta chỉ vấn đề gửi tính từ lên trước danh từ.
TH4: Nếu thấy chỉ gồm mình tính từ => thay đổi nó thành danh tự Ví dụ: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...

Xem thêm: Hướng Dẫn X2 Ip Liên Minh Huyền Thoại, Quán Net Cả Sáng Chỉ Được

TH5: Nếu thấy có tải cho nhau => Dùng danh tự dạng download Ví dụ: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...Ví dụ: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trạng từ bỏ đổi thành tính từ)- Trong 2 ví dụ trên ta thấy bao gồm sự ssinh sống hữu: I + said => my sadness; he + act => his action buộc phải ta sử dụng sở hữu. Nếu bao gồm trạng tự các em lưu giữ đưa nó thành tính tự.Cách cuối cùng các bạn cũng có thể dụm các "the fact that" đặt vào trước mệnh đề để đổi thay mệnh đề đó thành một "danh từ" là có thể áp dụng đến bất kể trường đúng theo nào. Tuy nhiên phương pháp này chỉ nên cần sử dụng lúc chúng ta bí quá, vận dụng quá trình trên nhưng không làm cho được.Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, ...CÁCH CHUYỂN TỪ THOUGH/ ALTHOUGH SANG DESPITE/ IN SPITE OF:- Các chúng ta làm cho tương tự công việc chuyển từ bỏ Because sang Because of: Ví dụ:Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. => Despite/ In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.

II. Bài tập chuyển đổi Because - Because of và Though/ Although - Despite/ In spite of


Viết lại câu sao cho nghĩa không vậy đổi1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.=> Despite/ In spite of______________________________________.2. Because Hoa was rich, she could buy that house.=> Because of______________________________________.3. Because the rain was so heavy, I couldn"t go to lớn school.=> Because of______________________________________.4. His father asked hlặng to lớn go stay at trang chủ because he was siông xã.=> Because of______________________________________.5. Because there was an accident, I waslate.=> Because of______________________________________.6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.=> Because of______________________________________________.7. Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman.=> Despite__________________________________________________________.8. Because of the cheap price, my wife insists on buying theTivi.=> Because______________________________________.9. Although it was raining heavily, we still went toschool.=> Despite/ In spite of______________________________________.10. Because I studied hard, I passed the exam.=> Because of____________________________________________.11. They didn’t have sầu much time, however they came to lớn visit us.=> Despite ______________________________________________12. He is too old, but he still does his gymnastics every morning.=> In spite ______________________________________________
13. Trang Anh is the trùm. She works as hard as her employees.=> Despite _____________________________________________14. He has health problems. He is always smiling.=> In spite _____________________________________________15. Kieu Anh got good marks. The exam was difficult.=> Despite ______________________________________________Những bài tập thực hành biến đổi because / because of / although / in spite of / despite …1. Although she was ill, she went to lớn school.- In spite of....................................................................................................................................2. He didn’t come because he was siông xã.- He didn’t come because of.........................................................................................................3. She didn’t eat much though she was hungry.- Despite........................................................................................................................................4. The train was late because the fog was thiông chồng.- Because of..................................................................................................................................5. I accepted the job although the salary was low.- In spite of....................................................................................................................................6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.- Because of..................................................................................................................................7. She stayed at trang chính because her mother was siông chồng.- Because of..................................................................................................................................8. He didn’t leave sầu school even though his family was poor.- Despite........................................................................................................................................
9. All the teachers love sầu hyên ổn because his conduct is good.- Because of..................................................................................................................................10. The flight was not delayed though it was foggy.- Despite........................................................................................................................................11. We couldn’t study because it was noisy.- Because of..................................................................................................................................12. Even though it was cold, I went swimming.- In spite of....................................................................................................................................13. These students didn’t arrive sầu late although there was the traffic jam.- Despite........................................................................................................................................14. Mary can’t sleep because there was the noise.- Because of..................................................................................................................................15. She didn’t get ill though she worked very hard.- In spite of.............................................................................................................................Viết lại câu rất nhiều câu tiếp sau đây thế nào cho nghĩa không đổi, sử dụng từ trong ngoặc1. In spite of the high prices, my roommates go to lớn the movies every Saturday. (Although)___________________________________________________________2. Even though she had a poor memory, she told interesting stories khổng lồ the children. (Despite)___________________________________________________________3. In spite of their poverty, they are very generous. (Although)___________________________________________________________4. Though she has been absent frequently, he has managed to lớn pass the chạy thử. (In spite of)___________________________________________________________5. In spite of Lee’s Sadness at losing the contest, she managed to lớn smile. (Although)___________________________________________________________ĐÁP ÁNViết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không ráng đổi1. Despite/ In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.3. Because of the heavy rain, I couldn"t go lớn school.4. Because of his sickness his father asked him to go stay at home.5. Because of an accident, I was late.6. She failed the University entrance exam because of her bad grades.
7. Despite his physical handicap, he has become a successful businessman.8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.9. Despite/In spite of the heavy rain, we still went lớn school.10. Because of studying hard, I passed the exam.11. Despite not having much time, they came lớn visit us.12. In spite of his age, he still does his gymnastics every morning.13. Despite being the boss, she works as hard as her employees.14. In spite of having health problems, he is always smiling.15. Despite the difficult exam, Kieu Anh got good marks.bài tập thực hành biến đổi because / because of / although / in spite of / despite …1 - In spite of her illness, she went to lớn school.2 - He didn’t come because of his sickness.3 - Despite her hungriness/ hunger, she didn’t eat much.4 - Because of the thiông xã fog, the train was late5 - In spite of the low salary, I accepted the job.6 - Because of the bad weather, the plane couldn’t take off.7 - Because of her siông xã mother / her mother’s sickness, she stayed at trang chính.8 - Despite his poor family, he didn’t leave sầu school.9 - Because of his good conduct, all the teachers love sầu hlặng.10 - Despite the fog, the flight was not delayed.11 - Because of the noise, we couldn’t study.12 - In spite of the cold weather / the cold, I went swimming.13 - Despite the traffic jam, these students didn’t arrive late14 - Because of the noise, Mary can’t sleep.15 - In spite of working very hard, she didn’t get illViết lại câu đa số câu sau đây làm thế nào cho nghĩa không thay đổi, sử dụng trường đoản cú trong ngoặc1. Although the prices are high, my roommates go khổng lồ the movies every Saturday.2. Despite (having) a poor memory, she told interesting stories to lớn the children.3. Although they are poor, they are very generous.4. In spite of her frequent absence, he has managed to pass the chạy thử.5. Although Lee was sad at losing the conchạy thử, she managed khổng lồ smile.Trong ngữ pháp giờ Anh, chăm đề những Thì là ngữ pháp đặc trưng tuyệt nhất bởi vì nó xuyên suốt vào quá trình học của các bạn với thưởng thức cần có sự ôn tập, thực hành những lần. bài tập siêng đề Các thì vào Tiếng Anh được yome.vn đọc cùng đăng mua để giúp đỡ chúng ta khái quát lại cục bộ văn bản ngữ pháp trọng đặc điểm đó.
*
Cách thực hiện In spite of, Despite Tổng hòa hợp đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh có lời giải Chuyên đề bài bác tập phạt hiện nay lỗi sai Tiếng Anh
*
Chuyên đề word size lớp 9 tất cả câu trả lời Đề thi chọn học viên tốt cấp cho thức giấc môn Tiếng Anh lớp 12 năm học tập 2016 - 2017 bao gồm file nghe cùng giải đáp
*
Các chuyên đề học tập giỏi Tiếng Anh