Cách Lưu File Trong Matlab

      508

Trong một hàm MATLAB tôi vẫn viết, tôi sẽ tạo thành một hình. Hình được hiển thị Lúc chức năng được triển khai. Tôi nên giữ hình bên dưới ngoài mặt ảnh JPEG. Để làm cho điều đó, tôi có thể triển khai File-> Save As trong cửa sổ hình hiển thị hình. Nhưng tôi muốn auto hóa bài toán này. Tôi đã làm có tác dụng điều ấy bằng phương pháp áp dụng hàm saveas (). Vấn đề là hình hình ảnh tác dụng là không mong muốn. Dưới đó là mọi hình hình họa cho một vụ việc test nhằm cho mình thấy ý tôi là:

Hình ảnh JPEG được lưu lại bằng tay bằng phương pháp thực hiện Tệp-> Lưu dưới dạng vào hành lang cửa số hình MATLAB: 

*

JPEG Hình ảnh được lưu lại bằng hàm saveas () (để ý rằng những ô ko đẹp nhất cùng những tiêu đề trùng nhau): 

*

Đây là hàm MATLAB trong đó tôi tạo nên hình và lưu giữ hình dưới dạng JPEG bởi saveas ():

function JpgSaveIssueDemo( ) figure( 1 ); t = 0:0.1:8; subplot( 2, 2, 1 ); plot( t, sin(t) ); title( "Plot 1 of Example lớn Demonstrate JPG Save sầu Issue", "FontSize", 18 ); subplot( 2, 2, 2 ); plot( t, sin(t) ); title( "Plot 2 of Example to lớn Demonstrate JPG Save sầu Issue", "FontSize", 18 ); subplot( 2, 2, 3 ); plot( t, sin(t) ); title( "Plot 3 of Example to Demonstrate JPG Save Issue", "FontSize", 18 ); subplot( 2, 2, 4 ); plot( t, sin(t) ); title( "Plot 4 of Example to Demonstrate JPG Save Issue", "FontSize", 18 ); saveas( gcf, "DemoPlot", "jpg" );endCon số được hiển thị khi JpgSaveIssueDemo () được thực thi không được tối nhiều hóa. Vì vậy, tôi cho rằng nếu tôi rất có thể buổi tối đa hóa nó bằng cách thực hiện công dụng gọi/s trong JpgSaveIssueDemo () trước saveas (), thì hình hình ảnh JPEG được lưu giữ đang lộ diện tốt.

Vì vậy, tôi đang sử dụng mã này trước mẫu saveas () vào JpgSaveIssueDemo () để về tối nhiều hóa con số:

drawnow;jFrame = get(handle(gcf),"JavaFrame"); jFrame.setMaximized(true);Sau đó, số lượng được hiển thị là tối nhiều. Tuy nhiên, kết quả là nhỏng nhau: hình hình ảnh JPEG vẫn mở ra không mong muốn.

Có thể làm cái gi mang lại Việc này?


Bạn đang xem: Cách lưu file trong matlab

matlabmatlab-figure
Hộp thoại xuất hình Matlab và hàm saveas() thiếu nhiều chức năng mong ước. điều đặc biệt, savas() quan yếu chế tạo hình ảnh thay đổi tùy chỉnh thiết lập, đó là nguyên do tại vì sao công dụng của khách hàng trông kém. Để sinh sản hình hình ảnh bitmaps, tôi khuim chúng ta nên thực hiện tác dụng của bên vật dụng cha export_fig . Bằng bí quyết thêm mã sau vào công dụng của bạn (bao gồm cả mẹo về tối đa hóa)

set(gcf, "Color", "white"); % White bckgrexport_fig( gcf, ... % figure handle "Export_fig_demo",... % name of output tệp tin without extension "-painters", ... % renderer "-jpg", ... % tệp tin format "-r72" ); % resolution in dpiTôi sẽ chế tác hình hình ảnh này: (sử dụng "hiển thị hình ảnh" hoặc tựa như vào trình chuẩn y của bạn để đưa kích thước ban đầu)

*

Đối với rất chất lượng rộng, thực hiện độ sắc nét cao hơn nữa 150 hoặc thậm chí là 300 dpi (so với in). Ttuyệt bởi vì tối nhiều hóa cửa sổ hình, đối với hầu như những ứng dụng, tương xứng nhằm xác minh size trục để có được hình hình họa gồm kích cỡ ước ao muốn:

unitSave sầu = get(figureHandle, "Unit"); % store original unitset(figureHandle, "Unit", "centimeters"); % mix unit to cmset(figureHandle,"position",<0 0 width height>); % mix sizeset(figureHandle, "Unit", unitSave); % restore original unit

Xem thêm: Vé Tàu Từ Ga Hà Nội Đi Tàu Từ Hà Nội Vào Sài Gòn Mất Bao Lâu ?

Chỉ đề nghị sử dụng định hình hoàn toàn có thể mở rộng không mất dữ liệu nhỏng EPS, xem dòng sau cùng trong khúc trích sau đây :)

h1=figure % create figureplot(t,Data,"r");legend("Myfunction");% Create title with required fonts sizetitle("Variance vs distance","LineWidth",4,"FontSize",18,..."FontName","Droid Sans");% Create xlabel with required fonts sizexlabel("Distance (cm)","FontSize",14,..."FontName","DejaVu Sans");% Create ylabel with required phông sizeylabel("Variance of sobel gradients","FontSize",14,..."FontName","DejaVu Sans");print(h1,"-depsc","autofocus.eps") % print figure to lớn a fileTôi cần thiết đi kèm tệp EPS tại đây, ko được cung ứng, mà lại nó rất có thể không ngừng mở rộng với hoàn toàn có thể được đặt vào CPU Word hoặc latex cơ mà ko băn khoăn lo lắng về độ phân giải xấu.


Đặt kích thước hình thứ thị

Làm nạm làm sao nhằm thêm một mặt đường trục x vào hình? (chiếu)

Matlab - Làm nuốm như thế nào để tạo nên một con số hiện tại tại? Làm nỗ lực như thế nào để triển khai cho 1 trục hiện tại tại?

Làm chũm như thế nào để sở hữu được các loại trở nên trong MATLAB?

Làm gắng làm sao nhằm hiển thị (in) vector trong Matlab?

.m tệp bên dưới dạng MATLAB/Octave đến vnạp năng lượng bản tốt vời

Làm gắng làm sao nhằm vẽ mũi thương hiệu với tọa độ dữ liệu vào Matlab?

có tác dụng nuốm như thế nào để dừng lại tập lệnh đang hoạt động trong Matlab

Làm bí quyết như thế nào tôi có thể vẽ một phương diện phẳng 3D trong Matlab?

Làm cầm như thế nào nhằm chúng ta ghxay những hàng của ma trận thành một vectơ?

Đại diện và xử lý một mê cung cho một hình ảnh

Làm phương pháp làm sao để sở hữu được tất cả các tệp vào một thư mục ví dụ trong MATLAB?

Làm cách như thế nào tôi có thể vận dụng một hàm cho mỗi hàng/cột của ma trận trong MATLAB?

Làm nuốm như thế nào nhằm thông thường hóa một vectơ trong MATLAB hiệu quả? Bất kỳ tính năng tích phù hợp liên quan?

Làm giải pháp làm sao để tôi khởi chế tác tất cả những mục của ma trận với 1 cực hiếm chũm thể?

Làm cầm làm sao để bình thường hóa một tín hiệu về không vừa phải với phương không nên đơn vị?

Làm cách làm sao để vạc hiện nay những ô trống vào một mảng ô?

Làm biện pháp như thế nào để tôi truy vấn các trường cấu trúc một bí quyết linch hoạt?

Làm cầm như thế nào để Call tập lệnh MATLAB từ chiếc lệnh?

Làm giải pháp như thế nào để thực hiện nhiều bài tập vào MATLAB?