Giang giai kinh

      5

Hướng dẫn phương pháp nối len vô cùng dĩ nhiên chắn

Nối len vào giờ đồng hồ anh hotline là: the magic knot

Đây chưa hẳn là biện pháp buộc len thường thì, mà cách nối len này giúp cho đoạn nối trlàm việc đề xuất khôn xiết chắc chắn là. Đoạn len quá sau thời điểm nối rất có thể được giảm sát tới tận nút ít thắt.

*
*
*
*
*Bạn đang xem: Giang giai kinh

9 Tháng Năm, 202033

Hướng dẫn móc mũi phân tử bắp popcorn


*

31 Tháng Ba, 202036

Hướng dẫn móc mũi trượt / mũi dời


*