Cách pha đệm phosphate

      9
*

*
Giới thiệu
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng lên tiếng sinch viênDiễn bọn Duy TânĐoàn tkhô giòn niên - Đại học tập Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học tập phần thuộc Khối kiến thức dạy dỗ đại cương vào các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Cách pha đệm phosphate


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học tập phần Tân oán học, Vật lý, Hóa học cùng Sinh học ở những chương trình huấn luyện của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Xây dựng lịch trình, chiến lược huấn luyện và giảng dạy và nhà trì tổ chức triển khai quá trình đào tạo và huấn luyện các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


1. Dung dịch đệm borat

- Dung dịch acid boric (a): 12,404 g H3BO3 hòa tan cùng định nấc cho 1000 ml.

- Dung dịch borat (b): 19,108 g Na2B4O7.10H2O phối hợp cùng định nút mang đến 1000 ml

Dung dịch đệm borat bao gồm pH khác nhau nhờ vào vào số ml dung dịch (a) với hỗn hợp (b) theo bảng bên dưới đây:

a

b

pH

a

b

pH

9,80

0,20

6,60

6,50

3,50

8,20

9,70

0,30

6,77

6,00

4,00

8,31

9,40

0,60

7,09

5,50

4,50

8,41

9,00

1,00

7,36

5,00

5,00

8,51

8,75

1,25

7,50

4,50

5,50

8,60

8,50

1,50

7,60

4,00

6,00

8,69

8,00

2,00

7,78

3,00

7,00

8,84

7,70

2,30

7,88

2,00

8,00

8,98

7,50

2,50

7,94

1,00

9,00

9,11

7,00

3,00

8,08

0,00

10,0

9,24


2.Dung dịch đệm phosphate (pH = 5,7 – 8,0)

- Dung dịch mononatri orthophosphate 0,2M (a): 27,8 g NaH2PO4 hòa hợp cùng định nút mang lại 1000 ml.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Về Thời Gian Rảnh Rỗi (13 Mẫu) Viết 1

- Dung dịch dinatri hydrophosphate 0,2M (b): 53,05 g Na2HPO4.7H2O hoặc 71,7g Na2HPO4.12H2O tổ hợp cùng định mức mang đến 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphate bao gồm pH không giống nhau dựa vào vào số ml hỗn hợp (a) với số ml dung dịch (b) dẫn ncầu cho 200 ml.

a

b

pH

a

b

pH

93,5

6,5

5,6

45,0

55,0

6,9

92,0

8,0

5,8

39,0

61,0

7,0

90,0

10,0

5,9

33,0

67,0

7,1

87,7

12,3

6,0

28,0

72,0

7,2

85,0

15,0

6,1

23,0

77,0

7,3

81,5

18,5

6,2

19,0

81,0

7,4

77,5

22,5

6,3

16,0

84,0

7,5

73,5

26,5

6,4

13,0

87,0

7,6

68,5

31,5

6,5

10,5

89,5

7,7

62,5

37,5

6,6

8,5

91,5

7,8

56,5

43,5

6,7

7,0

93,0

7,9

51,0

49,0

6,8

5,3

94,7

8,0


3. Dung dịch đệm Na2HPO4 – KH2PO4 (pH = 5,0 – 8,0)

- Dung dịch dinatri hydrophosphate 1/15M (a): 23,9 g Na2HPO4.12H2O hòa hợp với định nút cho 1000 ml.

- Dung dịch kali dihydrophosphate 1/15M (b): 9,07 g KH2PO4 phối hợp cùng định nút mang lại 1000 ml.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Tên Con Theo Ngũ Hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Dung dịch đệm có pH khác biệt nhờ vào vào số ml hỗn hợp (a) và số ml hỗn hợp (b).


Chuyên mục: Mẹo vặt