CÁCH TĂNG ĐIỂM THIÊN NHẪN VLTK 1 MOBILE

      38
III. Phương pháp tăng điểm tiềm năng và kĩ năng cho Thiên Nhẫn Đao Pháp Võ Lâm 11. Giới thiệu kỹ năng trường phái Thiên Nhẫn Đao Pháp IV. Cách tăng điểm tiềm năng và năng lực cho Thiên Nhẫn Mâu Pháp1. Ra mắt kỹ năng môn phái Thiên Nhẫn Mâu PhápV. Biện pháp tăng điểm tiềm năng và kĩ năng cho Thiên Nhẫn Bùa ChúVI. Vị trí địa lý và NPC quan trọng của Thiên Nhẫn Giáo

I. Reviews môn phái Thiên Nhẫn VLTK 1

Thiên Nhẫn Giáo được lập trên Đại Kim là để đốichọi với Võ lâm Trung Nguyên, được tin tưởng trở thành Quốc Giáo. Thiên Nhẫngiáo được thành lập và hoạt động với mục tiêu chính trị. Số đông các nhân vật tham gia bổngiáo không hẳn để học tập nghệ.

Bạn đang xem: Cách tăng điểm thiên nhẫn vltk 1 mobile

Thiên Nhẫn giáo hành sự nghiêm mật, giáo quy rấtnghiêm khắc, đối với kẻ phản bội sẽ trừng trị ko tha. Thiên Nhẫn được biết thêm tớivới những tuyệt kỹ như: Thiên Ngoại lưu giữ Tinh, Vân Long Kích, Nhiếp Hồn loàn Tâm..


*

> Toàn tập trọng trách môn phái Thiên Nhẫn Lv10-120

III. Phương pháp tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Thiên Nhẫn Đao Pháp Võ Lâm 1

1. Reviews kỹ năng môn phái Thiên Nhẫn Đao Pháp


*
VÕ LÂM HỒI ĐÓSever chủ yếu thức xuất hiện – Giftcode cung ứng tân thủ.Trải nghiệm ngay lập tức

IV. Giải pháp tăng điểm tiềm năng và khả năng cho Thiên Nhẫn Mâu Pháp

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Thiên Nhẫn Mâu Pháp


*

a. Chiêu thức Thiên Nhẫn Bùa ChúKỹ năng 90: Nhiếp Hồn loạn Tâm;Kỹ năng 120: Ma Âm béo Phách.b. Ưu điểm của Thiên Nhẫn Bùa ChúBộ tài năng chuyên buff về hiệuứng;Di gửi được trên con ngữa nênrất linh hoạt.Cực có ích trong hành động loạn chiến, Tống Kim, Công Thànhc. điểm yếu kém của Thiên Nhẫn Bùa ChúKhông có kĩ năng kháng tất cả;Dễ bị hạ gục.Không ghây ra ngay cạnh thương trực tiếp, có hại khi phe cánh đãchết.

2. Phương pháp tăng điểm tiềm năng và năng lực của Thiên Nhẫn Bùa Chú

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức mạnh: 260;Sinh khí: Max;Thân pháp: Không;Nội công: Không.

Phân bổđiểm kỹ năng:

Hỏa Liên Phần Hoa: 20;Ảo Ảnh Phi Hồ: 20;Phi Hồng Vô Tích: 20;Bi tô Thanh Phong: 20;Lịch Ma Đoạt Hồn: 20;Nhiếp Hồn loàn Tâm: 20;Thiên Ma Giải Thể: 30.

Xem thêm: Cách Tải Nhạc Vào Đĩa Trắng, Cách Để Ghi Nhạc Ra Đĩa Cd Âm Thanh

VI. Vùng địa lý và NPC đặc trưng của Thiên Nhẫn Giáo

1. Vị trí địa lý của trường phái Thiên Nhẫn


*
Nhận và hoàn thành nhiệm vụ XuấtSư Thiên Nhẫn Giáo: tín đồ chơi sẽ tiến hành phong hiệu Tát Mãn Pháp Vương.Nhiệm vụ đặc biệt khác.

NPC DượcPhẩm – Khởi Hữu

*
Nơi hỗ trợ dược phẩm mang đến đệ tử nộimôn Thiên Nhẫn.

ThiênNhẫn Hữu Hộ Pháp – Ô hòa hợp Tát

*
Nhận và kết thúc nhiệm vụ ThiênNhẫn cung cấp 30: tín đồ chơi sẽ được phong thương hiệu U Minh Tử Sĩ, học tập được Phi HồngVô Tích, Thôi tô Điền Hải, Liệt Hỏa Tình Thiên.Nhiệm vụ quan trọng đặc biệt khác.

ThiênNhẫn Giáo Tả Hộ Pháp – Đoan Mộc Duệ

*
Nhận và ngừng nhiệm vụ ThiênNhẫn cấp 50: fan chơi sẽ được phong thương hiệu Hộ Giáo Sứ, học tập được xuất xắc kỹ LệMa Đoạt Hồn.

VII. Tổng hợp bãi luyện công nhanh cho Thiên Nhẫn

Cấp 10-17: xung quanh Biện Kinh;Cấp 17-27: Kiếm các Tây Nam hay Kiếm những TrungNguyên;Cấp 27-37: Thổ Phỉ Động, Yến Tử Động, Bạch VânĐộng, Dược vương vãi Động;Cấp 37-47: Điểm yêu thương Động;Cấp 47-57: Thiên tầm Tháp, giữ Tiên Động;Cấp 57-67: Tầng 3 Thiên tầm Tháp, hưởng Thuỷ Động;Cấp 67-77: Lâm Du Quan, Đại tù hãm Động;Cấp 77-8x: Lưỡng Thuỷ Động (La Tiêu Sơn);Cấp 8x-9x: Xi Vưu Động (Khỏa Long Động).
0
7,023