Cách Xét Dấu Bảng Biến Thiên

      332

lúc bắt đầu làm cho quen với phương pháp vận dụng đạo hàm nhằm xét chiều đổi thay thiên của hàm số, học sinh dễ mắc sai lạc khi vận dụng trang thiết bị “nguyên tắc đan dấu”1 để xét dấu đạo hàm. Dưới đó là một ví dụ.

1. Đề bài

Ví dụ: Xét chiều trở thành thiên của hàm số

*

Lời giải

* Tập xác định:

* Ta có: (Giải phương trình này là bài toán của … laptop


567live

XoiLac TV


Ibet888