Cấu trúc enough trong tiếng anh

      65

Bài viết này sẽ hỗ trợ cho các em biện pháp sử dụng cùng luyện tập cùng với cấu tạo ENOUGH, khi mong nói về "..đầy đủ hay là không đủ.. để triển khai gì".

….ENOUGH … TO….

Bạn đang xem: Cấu trúc enough trong tiếng anh

(… ĐỦ … ĐỂ ….)

1. Enough là gì ?

I don’t have sầu enough money to lớn buy this car.(Tôi không được chi phí để mua loại xe này)I’m svào enough to lớn lift this box.(Tôi đủ khoẻ để nâng chiếc vỏ hộp này)

Enough /ɪˈnʌf/ : đủCấu trúc Enough được dùng để làm diễn tả: (Cái gì?) đủ hoặc không được …. (Để làm cho gì?)

2. Các giải pháp cần sử dụng cấu tạo Enough

a/ Enough đi cùng với tính từ

Cấu trúc:


Ví dụ:- She is tall enough to play basketball.(Cô ấy đủ cao nhằm đùa bóng rổ)- The bus is fast enough for us lớn get there on time.(Xe buýt đầy đủ nkhô giòn nhằm họ cho đó đúng giờ)

*

 

b/ Enough đi với trạng từ

Cấu trúc 

S + V + Adv + enough + (for sb) + khổng lồ V 

Ví dụ:- He run fast enough to lớn catch the bus.(Anh ấy chạy đầy đủ nkhô cứng để bắt kịp xe pháo buýt)- She speak slowly enough for me khổng lồ listen.(Cô ấy nói đủ chậm chạp để tôi hoàn toàn có thể nghe)

c/ Enough đi cùng với danh từ

Cấu trúc :

S + V + enough + N + (for sb) + lớn V 

Ví dụ:- I don’t have enough money to lớn buy this car.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Bất Phương Trình, Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Một Ẩn

(Tôi cảm thấy không được tiền để sở hữ dòng xe cộ này)

- You have enough time lớn finish your work.(Quý Khách tất cả đầy đủ thời hạn để dứt các bước của bạn)

3. Các chú ý lúc thực hiện cấu trúc enough

- Nếu vào câu gồm những trạng trường đoản cú chỉ nút độ: too, so, quiet, very… Hay các từ chỉ con số trước danh trường đoản cú nlỗi many, much, a lot of, lots… => quăng quật những từ bỏ này điVí dụ: He is very tall. He can play basketball.=> He is tall enough lớn play basketball.(Anh ấy đầy đủ cao nhằm nghịch trơn rổ)

- Nếu vế trước và vế sau bao gồm thuộc chủ ngữ thì lược dồn phần “for sb” vùng sau đi.Ví dụ: I am svào. I can lift this box=> I am strong enough to lớn lift this box(Tôi đầy đủ khoẻ để nâng mẫu vỏ hộp này)

- Nếu chủ ngữ của vế trước cùng tân ngữ của vế sau là một trong những thì lược cho phần tân ngữ sống vế sau.Ví dụ: Homework is very easy. I can’t bởi it=> Homework is easy enough for me to lớn vì chưng.(Những bài tập về nhà đầy đủ dễ dàng để tôi hoàn toàn có thể làm)

 Cấu trúc PREFER, WOULD PREFER. phương pháp sử dụng với bài tập.➤ Cấu trúc SUGGEST: phương pháp, phương pháp dùng, bài bác tập.

4. Luyện tập

Viết lại câu thực hiện cấu tạo enough: 1. The water is quite cold. I can’t drink it. 2. Homework is very easy. I can vày it. 3. Tom is tall. He is the tallest in his class 4. He is rich. He can buy the oto 5. I don’t have much money. I can’t buy this dress.

Đáp án: 1. The water isn’t warm enough for me khổng lồ drink. 2. Homework is easy enough for hyên ổn to lớn bởi. 3. Tom is tall enough lớn be the tallest in his class. 4. He is rich enough to buy the car. 5. I don’t have sầu enough money to buy this dress.

Vậy là bọn họ đã ngừng bài cấu trúc enough và bài tập rồi, gồm thắc mắc gì những em giữ lại bên dưới cô sẽ câu trả lời nhé! Các bạn hãy ghi nhớ đó cũng là một trong những kết cấu giờ đồng hồ anh được sử dụng khác những trong số bài bác thi TOEIC, IELTS. Vậy yêu cầu đừng nhằm mất điểm đáng tiếc Lúc thực hiện cấu trúc enough trong những bài bác thì nhé.