Điểm Chuẩn Trường Sân Khấu Điện Ảnh

      117

Điểm chuẩn trường Đại học tập Sân khấu Điện hình ảnh Hà Nội Mã ngôi trường (SKD) đào tạo và huấn luyện 11 ngành nghề khối năng khiếu sở trường biểu diễn nấc điểm chuẩn cho từng ngành trong năm này như sau:


Điểm chuẩn Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chính thức được bgh nhà trường chào làng cụ thể như bên dưới đây. Mời thí sinh theo dõi.

*

Điểm chuẩn trường Đại học Sân khấu Điện hình ảnh Hà Nội chính Thức

Điểm chuẩn Đại học tập Sân Khấu Điện Ảnh Năm 2021

Biên kịch điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210233

Điểm chuẩn:

Điểm siêng môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Đạo diễn năng lượng điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210235

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Quay phim

Mã ngành: 7210236

Điểm chuẩn:

Điểm chăm môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Nhiếp ảnh

Mã ngành: 7210301

Điểm chuẩn:

Điểm chăm môn: 12.00

Tổng điểm: 17.00

Đạo diễn sân khấu

Mã ngành: 7210227

Điểm chuẩn:

Điểm siêng môn: 11.00

Tổng điểm: 16.00

Diễn viên sân khấu kịch hát

Mã ngành: 7210226

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 14.00

Tổng điểm: 19.00

Thiết kế thẩm mỹ sân khấu, điện ảnh

Mã ngành: 7210406

Điểm chuẩn:

Điểm chăm môn: 12.00

Tổng điểm: 17.00

Biên đạo múa

Mã ngành: 7210243

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn:

Tổng điểm:

Huấn luyện múa

Mã ngành: 7210244

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn:

Tổng điểm:

Diễn viên kịch, điện hình ảnh – truyền hình

Mã ngành: 7210234

Điểm chuẩn:

Điểm siêng môn: 14.00

Tổng điểm: 19.00

Công nghệ năng lượng điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210302

Điểm chuẩn:

Điểm chăm môn: 13.50

Tổng điểm: 18.50

Lời Kết: Trên đó là thông tin điểm chuẩn được cập nhật mới duy nhất của ngôi trường Đại học Sân Khấu điện ảnh Hà Nội vị kênh tuyển chọn sinh 24h .vn thực hiện.

567live XoiLac TV