Game Chinh Phục Ái Tình

      27

Xem hướng dẫn đùa vào game, nếu như game không khởi cồn nhấp chuột đề nghị vào màn hình hiển thị chơi trò giải trí cùng chọn Play


Đào đá quý cổ điển
*
Đào quà hình dáng Úc
*
Đào kim cương 3
*
Đào rubi 4
*
Đào rubi Biển Đông
*
Đào xoàn song
*

Giới thiệu game Chinc phục ái tình:Hãy chinh phục fan vào mộng của người sử dụng như thế nào !
*
Code để cyếu game đoạt được tình yêu vào website/blog của bạn!