Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-3.10^-8 đặt trong không khí tại hai điểm a và b cách nhau 8cm

      387
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai điện tích điểm q1 = +3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C theo lần lượt để tại nhị điểm A và B giải pháp nhau 8centimet vào chân không. Hãy kiếm tìm các điểm mà trên đó cường độ điện trường bởi 0. Điểm ở trên đường thẳng AB

A. ngoài đoạn AB, ngay gần B rộng và phương pháp B là 64 centimet.

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-3.10^-8 đặt trong không khí tại hai điểm a và b cách nhau 8cm

B. ngoại trừ đoạn AB, gần A rộng với bí quyết B là 45 centimet.

C. ngoại trừ đoạn AB, sát B hơn và cách B là 52 centimet.

D. kế bên đoạn AB, gần A rộng cùng biện pháp B là 52 cm.


*

Đáp án là D

Vì q1.q2

r lon - r nho = AB r lon r nho = q lon q nho ; q 1


Hai điện tích điểm q1 = +3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C lần lượt đặt ở nhị điểm A với B cách nhau 8cm vào chân ko. Hãy tìm kiếm các điểm mà tại kia độ mạnh điện ngôi trường bằng 0. Điểm nằm trê tuyến phố trực tiếp AB

A. xung quanh đoạn AB, ngay sát B hơn và giải pháp B là 64 centimet.

B. bên cạnh đoạn AB, ngay sát A rộng cùng bí quyết B là 45 centimet.

C. xung quanh đoạn AB, gần B rộng cùng phương pháp B là 52 cm.

D. bên cạnh đoạn AB, sát A hơn và cách B là 52 cm.


Hai năng lượng điện điểm q 1 = + 3 . 10 - 8 C và q 2 = - 4 . 10 - 8 C theo thứ tự được đặt tại nhị điểm A và B phương pháp nhau 8 cm trong chân ko. Hãy tra cứu các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Điểm kia ở trên tuyến đường trực tiếp AB

A. bên cạnh đoạn AB, gần B hơn cùng giải pháp B là 64 centimet.

B. không tính đoạn AB, ngay gần A rộng cùng phương pháp A là 45 cm.

C. ngoài đoạn AB, sát B hơn cùng cách B là 52 cm.

D. ngoại trừ đoạn AB, ngay gần A rộng với cách A là 52 centimet.

Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Trên Yahoo Answers, Yahoo Answers


Hai năng lượng điện điểm q 1 = + 3 . 10 - 8 C với q 2 = - 4 . 10 - 8 C theo lần lượt được để tại nhị điểm A với B giải pháp nhau 8cm vào chân không. Hãy search các điểm nhưng mà trên đó cường độ điện trường bởi không. Điểm kia nằm trên tuyến đường trực tiếp AB

A. Ngoài đoạn AB, sát B hơn và cách B là 64cm

B.Ngoài đoạn AB, gần A hơn với cách A 45cm

C.Trong đoạn AB, sát B rộng với phương pháp B là 52cm

D.Ngoài đoạn AB, ngay gần A hơn và cách A là 52cm


Hai năng lượng điện điểm q 1 = + 3 . 10 - 8 C với q 2 = - 4 . 10 - 8 C theo lần lượt được để ở nhị điểm A và B biện pháp nhau 10cm trong chân ko. Hãy search các điểm nhưng tại kia cường độ năng lượng điện trường bằng ko. Điểm kia nằm trê tuyến phố thẳng AB

A.Ngoài đoạn AB sát B rộng giải pháp B là 64,64 cm

B.Ngoài đoạn AB gần A hơn với bí quyết A là 45,65cm

C.Trong đoạn AB ngay sát B hơn cùng phương pháp B là64,64 cm

D.Ngoài đoạn AB ngay gần A rộng cùng bí quyết A là 64,64 cm


Hai điện tích điểm q 1 = 10 - 8 C và q 2 = - 3 . 10 - 8 C đặt trong không gian trên nhị điểm A với B biện pháp nhau 8 cm. Đặt năng lượng điện điểm q = 10 - 8 C trên điểm M trên phố trung trực của đoạn trực tiếp AB và bí quyết AB một khoảng 3 centimet. Lấy k = 9.109 N . m 2 / C 2 . Lực điện tổng vừa lòng do q 1 với q 2 tác dụng lên q tất cả độ to là

A. 1 , 23 . 10 - 3 N.

B. 1 , 14 . 10 - 3 N.

C. 1 , 44 . 10 - 3 N.

D. 1 , 04 . 10 - 3 N


Hai năng lượng điện điểm

*
cùng
*
thứu tự được để tại nhị điểm A với B cách nhau 8 cm vào chân ko. Hãy search các điểm nhưng trên kia cường độ năng lượng điện trường bằng ko. Điểm kia nằm trê tuyến phố trực tiếp AB

A.ngoài đoạn AB, sát B hơn với phương pháp B là 64 cm.

B.không tính đoạn AB, ngay gần A hơn với biện pháp A là 45 cm.

C.ngoài đoạn AB, sát B rộng và cách B là 52 centimet.

D.không tính đoạn AB, ngay gần A hơn cùng phương pháp A là 52 centimet.


Tại nhì điểm A, B vào chân không tồn tại nhị điện tích điểm q 1 = 16 . 10 - 10 C và q 2 = - 9 . 10 - 10 C . Độ Khủng cường độ năng lượng điện trường tổng hợp trên điểm C nằm bí quyết A đoạn 4 cm, bí quyết B đoạn 3 centimet bằng bao nhiêu? Biết AB = 5 cm.

A. 9000 V/m

B. 18000 V/m

C . 9000 2 V / m

D . 0 , 9 2 V / m


Cho nhì năng lượng điện điểm q1, q2 đặt tại A với B, AB= 2 centimet. Biết q1 + q2 = 7.10-8 C và điểm M giải pháp qmột là 6 centimet, biện pháp q2 là 8 centimet có cường độ năng lượng điện ngôi trường bởi E = 0. Tìm q1 cùng q2 ?

A. q1= -9.10-8C, q2= 16.10-8C

B. q1= 9.10-8C, q2= 16.10-8C

C. q1= -16.10-8C, q2= 9.10-8C

D. q1= 16.10-8C, q2= -9.10-8C


Hai năng lượng điện q 1 , q 2 đặt theo thứ tự tại nhị điểm A và B vào không gian. Điện tích q 0 đặt tại điểm M nằm trong đoạn thẳng AB và sát B rộng. Biết q0 cân nặng bằng