HƯỚNG DẪN TÌM IPHONE BỊ MẤT

      209

Sử dụng ứng dụng Tìm

*
để định vị và phát âm thanh trên iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac, yome.vn Watch, AirPods hoặc tai nghe Beats (các kiểu được hỗ trợ) bị thất lạc. Để định vị thiết bị, bạn phải bật Tìm  trước khi bị mất.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tìm iphone bị mất


Ghi chú: Nếu bạn muốn xem khoảng cách giữa các thiết bị và bạn, hãy đảm bảo rằng bạn bật Vị trí chính xác cho ứng dụng Tìm. Xem Kiểm soát thông tin vị trí mà bạn chia sẻ trên iPhone.


Nếu bạn đánh mất iPhone và bạn không có quyền truy cập vào ứng dụng Tìm, bạn có thể định vị hoặc phát âm thanh trên thiết bị bằng Tìm iPhone trên iCloud.com.

*

Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của thiết bị mà bạn muốn định vị.

Nếu có thể định vị thiết bị: Nó xuất hiện trên bản đồ để bạn có thể xem vị trí.

Nếu không thể định vị thiết bị: Bạn nhìn thấy “Không tìm thấy vị trí nào” bên dưới tên của thiết bị. Trong Thông báo, bật Thông báo khi tìm thấy. Bạn nhận được một thông báo khi nó được định vị.

Để biết các bước khắc phục sự cố, hãy xem bài viết Hỗ trợ của yome.vn Nếu Tìm iPhone ngoại tuyến hoặc không hoạt động.


Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của thiết bị mà bạn muốn phát âm thanh.

Chạm vào Phát âm thanh.

Nếu thiết bị trực tuyến: Một âm thanh bắt đầu sau một khoảng trễ ngắn và tăng dần âm lượng, sau đó phát trong khoảng hai phút. Thiết bị rung lên (nếu áp dụng). Một cảnh báo Tìm <thiết bị> xuất hiện trên màn hình của thiết bị.

Một email xác nhận cũng được gửi đến địa chỉ email ID yome.vn của bạn.

Nếu thiết bị ngoại tuyến: Bạn nhìn thấy Đang chờ âm thanh. Âm thanh phát trong lần tiếp theo thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi hoặc di động.


Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: “Play a sound on my iPod touch” hoặc “Where’s my iPad?” Tìm hiểu cách hỏi Siri.


Phát âm thanh trên AirPods hoặc tai nghe Beats của bạn


Nếu AirPods hoặc tai nghe Beats (các kiểu được hỗ trợ) được ghép đôi với iPhone, iPad hoặc iPod touch, bạn có thể phát âm thanh trên các thiết bị bằng ứng dụng Tìm.

Xem thêm: Giá Trị Nội Dung Bài Tức Cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh), Tức Cảnh Pác Bó

Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của AirPods hoặc tai nghe Beats mà bạn muốn phát âm thanh.

Chạm vào Phát âm thanh. Nếu AirPods hoặc AirPods Pro của bạn bị tách riêng, bạn có thể tắt tiếng một bên bằng cách chạm vào Trái hoặc Phải để tìm chúng lần lượt.

Nếu thiết bị trực tuyến: Thiết bị phát âm thanh ngay lập tức trong hai phút.

Một email xác nhận cũng được gửi đến địa chỉ email ID yome.vn của bạn.

Nếu thiết bị ngoại tuyến: Bạn nhận được một thông báo trong lần tiếp theo thiết bị ở trong phạm vi của iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn.


Dừng phát âm thanh trên thiết bị


Nếu bạn tìm thấy thiết bị và muốn tắt âm thanh trước khi dừng tự động, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau:

iPhone, iPad hoặc iPod touch: Nhấn nút nguồn hoặc một nút âm lượng hoặc lật công tắc Chuông/im lặng. Nếu thiết bị đã được khóa, bạn cũng có thể mở khóa hoặc vuốt để bỏ qua cảnh báo Tìm <thiết bị>. Nếu thiết bị đã được mở khóa, bạn cũng có thể chạm vào OK trong cảnh báo Tìm <thiết bị>.

yome.vn Watch: Chạm vào Bỏ qua trong cảnh báo Tìm Đồng hồ hoặc nhấn Digital Crown hay nút sườn.

Máy Mac: Bấm OK trong cảnh báo Tìm máy Mac.

AirPods hoặc tai nghe Beats: Chạm vào Dừng trong Tìm.


Nhận chỉ đường đến chỗ thiết bị


Bạn có thể nhận chỉ đường đến vị trí hiện tại của một thiết bị trong ứng dụng Bản đồ

*
.

Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của thiết bị mà bạn muốn nhận chỉ đường.

Chạm vào Chỉ đường để mở Bản đồ.


Định vị hoặc phát âm thanh trên thiết bị của bạn bè


Nếu bạn bè của bạn đánh mất thiết bị, họ có thể định vị hoặc phát âm thanh trên thiết bị bằng cách truy cập icloud.com/find và đăng nhập bằng ID yome.vn và mật khẩu của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định vị thiết bị trong Tìm iPhone trên iCloud.com trong Hướng dẫn sử dụng iCloud.

Nếu bạn thiết lập Chia sẻ trong gia đình, bạn có thể sử dụng Tìm để định vị thiết bị thất lạc của thành viên gia đình.567live