Không vào được cửa hàng liên minh huyền thoại

      99

*

Để khắc phục sự việc này bạn hãy tiến hành làm theo công việc sau nhé.

Bạn đang xem: Không vào được cửa hàng liên minh huyền thoại

Bước 1: Tắt trình lưu ý web cùng game LMHT

Bước 2: Xóa chứng chỉ cũ đã mất hạn

Bấm phím “Window”, nhập certmgr.msc với Enter

*

Tại giao diện quản lý chứng chỉ, kiếm tìm và chọn vàoTrusted Root Certification Authorities‘>Certificates

Chọn DST Root CA X3 sau đó bấm vào phải chọn Delete

*

Bước 3: Tải 2 chứng từ web mới:

Bước 4: Cài để lần lượt 2 chứng chỉ mới theo công việc bên dưới:

1. Chuột đề nghị chọn install

*

2. Chọn Next

*

3. Lựa chọn Place all certificates in the following store và chọn Browse

*

4. Chọn Trusted Root Certification AuthoritiesOK

*

5. ChọnNext

*

6. Chọn Finish

*

6.1 chọn Yes nếu có cảnh bảo hiện ra.

Xem thêm: Nam, Nữ Có Tướng Lông Mày Cách Xa Mắt ? Lông Mày Cách Xa Mắt

*

7. Cài đặt chứng chỉ trả tất, lựa chọn OK

*

Tiếp tục thiết đặt chứng còn lại giống như như công việc trên.

Nếu vẫn phát sinh lỗi, có thể thao tác bị thiếu, các bạn hãy làm lại một vài ba lần nhé.

567live XoiLac TV