312
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 4670/TCT-CS V/v: vướng mắc chế độ giảm lệ tổn phí trước bạ so với xe pháo xe hơi sản xuất lắp ráp trong nước.

Bạn đang xem:

thủ đô hà nội, ngày 02 tháng 1một năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Sóc Trăng

Điều3. Người nộp lệ phí tổn trước bạ

Tổ chức, cá nhân tài giỏi sảnở trong đối tượng người sử dụng chịu lệ giá tiền trước bạ khí cụ trên Điều 2 Nghị định này buộc phải nộplệ giá thành trước bạ lúc ĐK quyền cài, quyền thực hiện với cơ quan nhà nước cóthđộ ẩm quyền, trừ những ngôi trường thích hợp ở trong diện miễn lệ phí tổn trước bạ theo cơ chế tạiĐiều 9 Nghị định này

Điều10. Khai, thu, nộp lệ chi phí trước bạ

1. Lệ chi phí trước bạ được khaitheo từng lần tạo nên.

Tổ chức, cá nhân có tài năng sảnthuộc đối tượng người tiêu dùng chịu lệ phí tổn trước bạ gồm trách nát nhiệm kê knhị với nộp hồ sơ knhì lệgiá tiền trước bạ (gồm cả những trường vừa lòng nằm trong diện miễn lệ giá tiền trước bạ theo quy địnhtại Điều 9 Nghị định này) mang đến Cơ quan liêu Thuế lúc ĐK quyền thiết lập, quyền sử dụngcùng với cơ quan đơn vị nước gồm thđộ ẩm quyền.

…4. Thời hạn ra thông tin vànộp lệ tầm giá trước bạ

a) Chi viên Thuế ra thông báonộp lệ phí tổn trước bạ trong thời hạn 03 ngày làm việc (so với tài sản là công ty, đất)hoặc 01 ngày thao tác so với gia sản khác kể từ thời điểm nhấn đầy đủ hồ sơ đúng theo lệ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chèn Chữ Vào Ảnh Bằng Photoshop Cs6, Viết Chữ Lên Ảnh Bằng Photoshop Online

Trường hợp làm hồ sơ không phù hợp lệthì Chi viên Thuế trả lại làm hồ sơ mang lại phòng ban tiếp nhận hồ sơ về xử lý thủ tụcđăng ký, cấp chứng từ ghi nhận quyền thực hiện khu đất, quyền sở hữu công ty và tài sảnkhác gắn liền với khu đất theo qui định của quy định về khu đất đai (đối với làm hồ sơ lệchi phí trước bạ nhà, đất) hoặc cho những người có tài sản (đối với hồ sơ lệ phí tổn trước bạgia sản khác) theo thời hạn hình thức tại điểm đó.”

Điều 1.Mức thu lệ chi phí trước bạ

Mức thu lệ giá thành trước bạ lầnđầu so với xe hơi, rơ moóc hoặc sơ mày rơ moóc được kéo bởi ô tô với các nhiều loại xetương tự như được thêm vào, đính ráp trong nước được tiến hành nhỏng sau:

1. Từ ngày Nghị định này cóhiệu lực hiện hành thực hiện cho đến khi xong ngày 31 mon 1hai năm 2020: Mức thu lệ tầm giá trước bạ bằng1/2 nút thu luật tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CPhường ngày 21 mon 0hai năm 2019 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ cùng những Nghị quyết hiện tại hànhcủa Hội đồng quần chúng. # hoặc Quyết định hiện nay hành của Ủy ban dân chúng thức giấc, thànhphố trực nằm trong TW về mức thu lệ chi phí trước bạ tại địa pmùi hương.

2. Từ ngày thứ nhất mon 01 năm2021 trngơi nghỉ đi: Mức thu lệ giá tiền trước bạ liên tiếp thực hiện theo điều khoản tại Nghịđịnh số 20/2019/NĐ-CPhường ngày 21 mon 0hai năm 2019 của nhà nước sửa đổi, bổ sungmột vài điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CPhường ngày 10 mon 10năm2016của nhà nước về lệ phí trước bạ cùng các Nghị quyết hiện nay hành của Hội đồng nhândân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc, thành phố trực thuộcTW về nút thu lệ tổn phí trước bạ tại địa phương.

Điều 2.Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ngày 31 mon 12 năm 20trăng tròn.”

Tổng cục Thuế vấn đáp để CụcThuế tỉnh giấc Sóc Trăng được biết./.

Nơi nhận: - Nlỗi trên; - Phó TCTr Đặng Ngọc Minch (để b/c); - Vụ Pháp chế (TCT); - Vụ QLT DNNcông nhân (TCT); - Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC); - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

567live XoiLac TV