Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội

      201

Dưới đây chủng loại công văn giải trình bảo hiểm xã hội dùng làm gửi lên Cơ quan lại bảo đảm nhằm mục đích giải trình về bài toán nộp chậm trễ hoặc quên nộp bảo hiểm làng mạc hội của doanh nghiệp…

Nội dung công văn uống giải trình bảo hiểm xã hội

*
Nội dung chủng loại công văn uống giải trình BHXH

CÔNG TY …………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số ……………. Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

—————

…………….., ngày …tháng …..năm….

Bạn đang xem: Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Bảo hiểm xóm hội quận …A

Shop chúng tôi A……………………đóng bảo đảm xóm hội tại quận A theo mã số TH……; mã số thuế…………..

Ngày …/mon …/năm 2019 đơn vị nhận ra thông tin số ………………ngày ………….của ban ngành Bảo hiểm xã hội quận …………. về vấn đề lệch số liệu quyết đoán thuế các khoản thu nhập cá thể cùng danh sách đóng BHXH năm 2018. shop ……………..giải trình rõ ràng nlỗi sau:

– Số lao rượu cồn quyết tân oán thuế TNCN năm 2018 là … tín đồ (gồm biểu danh sách 05 kèm theo)

– Số lao rượu cồn tđam mê gia BHXH tại quận ……..là …..người, tsay đắm gia BHXH trên chỗ khác là …. người…; số lao cồn vẫn nghỉ hưu không đóng góp BHXH là….người; số lao rượu cồn ký HĐLĐ khoán việc…..là….fan (có danh sách kèm theo, hoặc c12 mon 12/2017).

Xem thêm: Cách Làm Khổ Qua Không Đắng, 6 Cách Loại Bỏ Vị Đắng Của Khổ Qua Cực Dễ Khó Ngờ

– Số fan lệch là….. fan lý do ………………………………………………………………………..

Đơn vị cam kết số liệu bên trên là đúng với chịu đựng trách nhiệm trước điều khoản về việc giải trình của mình. Số lao động trực thuộc đối tượng phải tmê mệt gia BHXH đơn vị chức năng vẫn báo tăng tạo ra trong thời điểm tháng … năm 2019.

Trên đấy là báo cáo thực trạng đóng BHXH, BHYT, BHTN của công ty chúng tôi … từ thời điểm tháng 01/2018 cho đến khi kết thúc mon 12/2018.