Mẫu Đề Nghị Tạm Ứng Theo Thông Tư 200

      284
*

Thông tứ 200-2014. mẫu số 03 - tt - giấy đề xuất trợ thời ứng

*

 

THÔNG TƯ 200-năm trước. MẪU SỐ 03 - TT - GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

 

Đơn vị:...................

Bạn đang xem: Mẫu đề nghị tạm ứng theo thông tư 200

Mẫu số 03 - TT

Sở phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... mon ..... năm ......

Số : .....................

Kính gửi:.........................................................................................................................................

Tên tôi là:.........................................................................................................................................

Đề nghị đến nhất thời ứng số tiền:..................................(Viết bởi chữ)................................................

..........................................................................................................................................................

Xem thêm: Cắt Ghép Ảnh Trong Photoshop Online Như Thế Nào? Cách Mở 2 Ảnh Trong Photoshop Online

Lý vị tạm ứng:.................................................................................................................................

 

Thời hạn tkhô hanh toán:........................................................................................................................

 

 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Phụ trách phần tử

Người ý kiến đề xuất trợ thời ứng

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

(Mẫu số 03 - TT)

 

1. Mục đích: Giấy kiến nghị tạm thời ứng là địa thế căn cứ nhằm xét ưng chuẩn trợ thời ứng, làm cho thủ tục lập phiếu bỏ ra cùng xuất quỹ cho lâm thời ứng.

 

2. Phương thơm pháp cùng trách nhiệm ghi

Góc bên trên bên trái của Giấy ý kiến đề xuất nhất thời ứng ghi rõ thương hiệu đơn vị chức năng, thương hiệu phần tử. Giấy kiến nghị trợ thì ứng vì bạn xin trợ thời ứng viết 1 liên với ghi rõ gửi chủ tịch doanh nghiệp lớn (Người xét săn sóc tạm bợ ứng).

- Người xin tạm thời ứng bắt buộc ghi rõ bọn họ tên, đơn vị, thành phần và số chi phí xin trợ thì ứng (Viết bằng số với bằng chữ).

- Lý vị trợ thì ứng ghi rõ mục đích thực hiện tiền trợ thì ứng như: Tiền công tác làm việc tầm giá, mua vnạp năng lượng phòng phẩm, tiếp khách ...

- Thời hạn tkhô hanh toán: Ghi rõ ngày, mon trả lại số tiền vẫn trợ thời ứng.

Giấy ý kiến đề nghị trợ thời ứng được gửi mang lại kế tân oán trưởng xem xét với ghi chủ kiến đề nghị giám đốc ưng chuẩn bỏ ra. Căn cứ đọng đưa ra quyết định của người có quyền lực cao, kế tân oán lập phiếu bỏ ra đương nhiên giấy ý kiến đề nghị tạm ứng cùng gửi mang lại thủ quỹ làm cho giấy tờ thủ tục xuất quỹ.