Một Vật Dao Động Điều Hòa Dọc Theo Trục Ox

      15

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là \(62,8cm/s\) và gia tốc ở vị trí biên là \(2m/{s^2}\). Lấy \({\pi ^2} = 10\) . Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là:


Bạn đang xem: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox

+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc cực đại: \({v_{{\rm{max}}}} = \omega A\)

+ Sử dụng biểu thức tính gia tốc cực đại: \({a_{max}} = {\omega ^2}A\)

+ Vận dụng mối liên hệ giữa tần số góc và chu kì dao động: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega }\)


Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên

*
*


Xem thêm: Tên Bằng Kí Tự Đặc Biệt Trong Facebook, 1002 Kí Tự Đặc Biệt Để Tạo Tên Độc, Lạ 2021

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Hai vật \({M_1}\) và \({M_2}\) dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ \(x\) của \({M_1}\) và vận tốc \({v_2}\) của \({M_2}\) theo thời gian t. Hai dao động của \({M_1}\) và \({M_2}\) lệch pha nhau:

https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ |567liveXoiLac TVIbet888