Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

      94
*

Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

Bạn đang xem: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

b)Thời gian vật rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của vật lúc chạm đất


*

Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tínha)Quãng đường vật rơi sau 2s.b)Thời gian vật rơi xuống tới đất.c)Vận tốc của vật lúc chạm đấtGiải :Quãng đường vật rơi sau 2s là :S=1/2.10.22=20mThời gian vật rơi xuống đất là :45=1/2.10.t2=> t2.5=45=>t2=9=>t=3sVận tốc của vật lúc chạm đất là :v=10.3=30m/s

Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

b)Thời gian vật rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của vật lúc chạm đất

Giải :

Quãng đường vật rơi sau 2s là :

S=1/2.10.22=20m

Thời gian vật rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của vật lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


*

Quãng đườn vật rơi sau 2s là S=1/2.10.22=20m

Thời gian vật rơi xuống đất là 45=1/2.10.t2

=>t=3s

Vận tốc của vật lúc chạm đất là v=10.3=30m/s


1 vật rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s^2.Tìm;

a,Thời gian rơi,vận tốc vật lúc chạm đất

b,quãng đường vật rơi được sau 2s

c,quãng đường vật rơi được trong 2s cuối cùng

giúp em vs em cần gấp chiều nay lúc 5h30


Chọn gốc tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng xuống.Ta có: \(y=y_0+v_{y0}t+\dfrac{1}{2}a_yt^2\)\(\Leftrightarrow y=-45+\dfrac{1}{2}.10t^2\) \(\Leftrightarrow y=5t^2-45\)Ta có khi vật chạm đất: y=0 \(\Leftrightarrow45=5t^2\)Thời gian vật rơi là: \(t=\sqrt{\dfrac{45}{5}}=3\left(s\right)\)Vận tốc lúc chạm đất là: v=gt=10.3=30(m/s)b, Vị trí của vật rơi được sau 2s là:\(\Leftrightarrow y=\left|5t^2-45\right|=\left|5.4-45\right|=25\left(m\right)\)Quãng đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)c, Vị t...
Đọc tiếp

Chọn gốc tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng xuống.

Ta có: \(y=y_0+v_{y0}t+\dfrac{1}{2}a_yt^2\)

\(\Leftrightarrow y=-45+\dfrac{1}{2}.10t^2\) \(\Leftrightarrow y=5t^2-45\)

Ta có khi vật chạm đất: y=0 \(\Leftrightarrow45=5t^2\)

Thời gian vật rơi là: \(t=\sqrt{\dfrac{45}{5}}=3\left(s\right)\)

Vận tốc lúc chạm đất là: v=gt=10.3=30(m/s)

b, Vị trí của vật rơi được sau 2s là:

\(\Leftrightarrow y=\left|5t^2-45\right|=\left|5.4-45\right|=25\left(m\right)\)

Quãng đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)

c, Vị trí của vật rơi được trong 1s đầu là:

\(\Leftrightarrow y=\left|5t^2-45\right|=\left|5.1-45\right|=40\left(m\right)\)

Quãng đường vật rơi được trong 1s đầu là: 45-40=5(m)

Vậy quãng đường vật rơi được trong 2s cuối cùng là: 45-5=40 (m)

Bạn tham khảo nha, không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình 


Đúng 1
Bình luận (0)

Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 320m xuống đất. Chog=10m/s2a; Tìm vận tốc lúc vừa chạm đất và thời gian của vật rơi.

b; Tính quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên và 2s cuối cùng.


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy
Giải:a; Áp dụng công thức h=12g.t2⇒t=2.hg=8sTa có v = gt = 10.8 = 80m/sb; Trong 2s đầu tiên vật đi được quãng đường h1=12...
Đọc tiếp

Giải:

a; Áp dụng công thức h=12g.t2⇒t=2.hg=8s

Ta có v = gt = 10.8 = 80m/s

b; Trong 2s đầu tiên vật đi được quãng đường h1=12.10.22=20m

Quãng đường vật đi trong 6s đầu: h2=12.10.62=180m

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng:S’ = S – S1 = 320 – 180 = 160m


Đúng 1

Bình luận (0)
Một vật được thả rơi rự do từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy gia tốc rơi tự do g=10m/s2 a.Tính thời gian rơi và vận tốc rơi của vật lúc chạm đất b.Cùng ở thời điểm thả rơi vật A, vật thứ 2 được ném từ điểm B lên cao trên đường thằng đứng qua A với vận tốc ban đầu 10m/s và cách A 15m về phía dưới. Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau 
Đọc tiếp

Một vật được thả rơi rự do từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy gia tốc rơi tự do g=10m/s2

a.Tính thời gian rơi và vận tốc rơi của vật lúc chạm đất

b.Cùng ở thời điểm thả rơi vật A, vật thứ 2 được ném từ điểm B lên cao trên đường thằng đứng qua A với vận tốc ban đầu 10m/s và cách A 15m về phía dưới. Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau 


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi tự do
1
0
GửiHủy

a. \(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2\cdot45}{10}}=3\left(s\right)\)

\(v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot10\cdot45}=30\left(m/s\right)\)


Đúng 1

Bình luận (0)

Thả rơi tự do một vật khối lượng 2kg từ độ cao 180m xuống mặt đất, Lấy g=10m/s2.a/ Tính thời gian vật rơi hết độ cao đó.b/ Tính vận tốc của vật khi vừa chạm đấtc/ Tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chữ Nhật Trong Photoshop ▷ ➡️ Ik4 ▷ ➡️, Vẽ Hình Chữ Nhật Bo Tròn Góc Trong Photoshop


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi tự do
1
2
GửiHủy

a/ \(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=6\left(s\right)\)

b/ \(v=\sqrt{2gh}=60\left(m\backslash s^2\right)\)

c/ \(s_{t-1}=\dfrac{1}{2}g\left(t-1\right)^2=125\left(m\right)\)

\(s_{cuoi}=s-s_{t-1}=55\left(m\right)\)


Đúng 1

Bình luận (0)

Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất,g=10m/s2.

a; Tính thời gian để vật rơi đến đất.

b; Tính vận tốc lúc vừa chạm đất


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy
Giải:a; Áp dụng công thức S=12g.t2⇒t=2.Sg=2.8010=4sb; vì vật thả dơi tự do nênv0 = 0...
Đọc tiếp

Giải:

a; Áp dụng công thức S=12g.t2⇒t=2.Sg=2.8010=4s

b; vì vật thả dơi tự do nênv0 = 0 (m/s) ⇒v=gt=10.4=40(m/s)


Đúng 0

Bình luận (0)

Một vật nặng rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2

A) tính thời gian rơi

B) xác định vận tốc của vật khi chạm đất

C) tính quãng đường rơi trong 1giây cuối, trong 2 giây cuối và giây thứ 2


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi tự do
1
0
GửiHủy

Thời gian vật rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của vật lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


Đúng 0

Bình luận (0)

1 ) Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất, g=10m/s2.

a. Tính vận tốc chạm đất và thời gian rơi.

b. Sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu rơi vật đạt vận tốc 10m/s.


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi tự do
1
0
GửiHủy

Thời gian vật rơi: \(S=\dfrac{1}{2}gt^2\Rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2S}{g}}=\sqrt{\dfrac{2\cdot20}{10}}=2s\)

Vận tốc vật lúc chạm đất:

\(v=g\cdot t=10\cdot2=20\)m/s

Để vật đạt vận tốc 10m/s cần một thời gian:

\(v"=g\cdot t"\Rightarrow t"=\dfrac{v"}{g}=\dfrac{10}{10}=1s\)


Đúng 1

Bình luận (0)

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g=10m/sᒾa. Tính thời gian từ khi vật bắt đầu rơi cho đến khi vật chạm đất.b. Tính vận tốc của vật ngay khi chạm đất.


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
1
0
GửiHủy

a/ \(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=3\left(s\right)\)

\(v=gt=10.3=30\left(m\backslash s\right)\)

 


Đúng 1

Bình luận (0)
Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biết g = 10m/s2a. Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất. b.Tính thời gian vật rơi 20m đầu tiên và thời gian vật rơi 10m cuối cùng trước khi chạm đất.
Đọc tiếp

Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biết

 g = 10m/s2

a. Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất.

 

b.Tính thời gian vật rơi 20m đầu tiên và thời gian vật rơi 10m cuối cùng trước khi chạm đất.


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
567liveXoiLac TV