Một Vật Rơi Từ Độ Cao 45M Xuống Đất

      39
*

Một vật rơi từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

Bạn đang xem: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

b)Thời gian đồ rơi xuống cho tới đất.

c)Vận tốc của trang bị lúc va đất


*

Một đồ vật rơi từ độ dài 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tínha)Quãng đường vật rơi sau 2s.b)Thời gian vật rơi xuống cho tới đất.c)Vận tốc của thiết bị lúc đụng đấtGiải :Quãng con đường vật rơi sau 2s là :S=1/2.10.22=20mThời gian đồ gia dụng rơi xuống đất là :45=1/2.10.t2=> t2.5=45=>t2=9=>t=3sVận tốc của đồ vật lúc chạm đất là :v=10.3=30m/s

Một đồ gia dụng rơi từ độ dài 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

b)Thời gian trang bị rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của đồ gia dụng lúc đụng đất

Giải :

Quãng mặt đường vật rơi sau 2s là :

S=1/2.10.22=20m

Thời gian đồ dùng rơi xuống khu đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của thiết bị lúc đụng đất là :

v=10.3=30m/s


*

Quãng đườn đồ vật rơi sau 2s là S=1/2.10.22=20m

Thời gian thiết bị rơi xuống đất là 45=1/2.10.t2

=>t=3s

Vận tốc của đồ lúc chạm đất là v=10.3=30m/s


1 đồ gia dụng rơi tự do từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s^2.Tìm;

a,Thời gian rơi,vận tốc đồ vật lúc đụng đất

b,quãng mặt đường vật rơi được sau 2s

c,quãng con đường vật rơi được vào 2s cuối cùng

giúp em vs em bắt buộc gấp chiều nay dịp 5h30


Chọn gốc tọa độ tại phương diện đất, chiều dương hướng xuống.Ta có: (y=y_0+v_y0t+dfrac12a_yt^2)(Leftrightarrow y=-45+dfrac12.10t^2) (Leftrightarrow y=5t^2-45)Ta gồm khi vật va đất: y=0 (Leftrightarrow45=5t^2)Thời gian đồ gia dụng rơi là: (t=sqrtdfrac455=3left(s ight))Vận tốc lúc đụng đất là: v=gt=10.3=30(m/s)b, địa chỉ của vật rơi được sau 2s là:(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.4-45 ight|=25left(m ight))Quãng đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)c, Vị t...
Đọc tiếp

Chọn nơi bắt đầu tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng xuống.

Ta có: (y=y_0+v_y0t+dfrac12a_yt^2)

(Leftrightarrow y=-45+dfrac12.10t^2) (Leftrightarrow y=5t^2-45)

Ta gồm khi vật va đất: y=0 (Leftrightarrow45=5t^2)

Thời gian đồ dùng rơi là: (t=sqrtdfrac455=3left(s ight))

Vận tốc lúc va đất là: v=gt=10.3=30(m/s)

b, địa chỉ của vật rơi được sau 2s là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.4-45 ight|=25left(m ight))

Quãng con đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)

c, địa điểm của vật rơi được vào 1s đầu là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.1-45 ight|=40left(m ight))

Quãng con đường vật rơi được vào 1s đầu là: 45-40=5(m)

Vậy quãng con đường vật rơi được trong 2s sau cuối là: 45-5=40 (m)

Bạn tham khảo nha, không hiểu nơi nào cứ hỏi mình 


Đúng 1
Bình luận (0)

Một đồ rơi không tốc độ đầu tự đỉnh tòa nhà nhà ở có chiều cao 320m xuống đất. Chog=10m/s2a; Tìm gia tốc lúc vừa va đất và thời hạn của đồ rơi.

b; Tính quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên và 2s cuối cùng.


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy
Giải:a; Áp dụng công thức h=12g.t2⇒t=2.hg=8sTa gồm v = gt = 10.8 = 80m/sb; trong 2s trước tiên vật đi được quãng đường h1=12...
Đọc tiếp

Giải:

a; Áp dụng công thức h=12g.t2⇒t=2.hg=8s

Ta tất cả v = gt = 10.8 = 80m/s

b; vào 2s đầu tiên vật đi được quãng đường h1=12.10.22=20m

Quãng con đường vật đi vào 6s đầu: h2=12.10.62=180m

Quãng lối đi trong 2s cuối cùng:S’ = S – S1 = 320 – 180 = 160m


Đúng 1

Bình luận (0)
Một đồ vật được thả rơi rự vày từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy vận tốc rơi tự do thoải mái g=10m/s2 a.Tính thời hạn rơi và vận tốc rơi của vật lúc va đất b.Cùng ở thời gian thả rơi vật A, vật thứ 2 được ném từ bỏ điểm B lên rất cao trên mặt đường thằng đứng qua A cùng với vận tốc lúc đầu 10m/s và phương pháp A 15m về phía dưới. Xác định thời điểm cùng vị trí nhị vật gặp mặt nhau 
Đọc tiếp

Một đồ được thả rơi rự do từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy gia tốc rơi tự do thoải mái g=10m/s2

a.Tính thời gian rơi và tốc độ rơi của đồ gia dụng lúc đụng đất

b.Cùng ở thời khắc thả rơi vật A, vật thứ 2 được ném từ bỏ điểm B lên rất cao trên con đường thằng đứng qua A với vận tốc lúc đầu 10m/s và biện pháp A 15m về phía dưới. Xác minh thời điểm và vị trí nhị vật gặp mặt nhau 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi từ do
1
0
GửiHủy

a. (t=sqrtdfrac2hg=sqrtdfrac2cdot4510=3left(s ight))

(v=sqrt2gh=sqrt2cdot10cdot45=30left(m/s ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

Thả rơi tự do thoải mái một vật khối lượng 2kg từ độ dài 180m xuống phương diện đất, đem g=10m/s2.a/ Tính thời gian vật rơi hết chiều cao đó.b/ Tính tốc độ của vật dụng khi vừa chạm đấtc/ Tính quãng mặt đường vật rơi được vào giây cuối cùng.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chữ Nhật Trong Photoshop ▷ ➡️ Ik4 ▷ ➡️, Vẽ Hình Chữ Nhật Bo Tròn Góc Trong Photoshop


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi tự do
1
2
GửiHủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=6left(s ight))

b/ (v=sqrt2gh=60left(mackslash s^2 ight))

c/ (s_t-1=dfrac12gleft(t-1 ight)^2=125left(m ight))

(s_cuoi=s-s_t-1=55left(m ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

Một đồ dùng rơi thoải mái từ độ dài 80m xuống đất,g=10m/s2.

a; Tính thời hạn để trang bị rơi mang đến đất.

b; Tính vận tốc lúc vừa va đất


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy
Giải:a; Áp dụng công thức S=12g.t2⇒t=2.Sg=2.8010=4sb; vị vật thả dơi thoải mái nênv0 = 0...
Đọc tiếp

Giải:

a; Áp dụng công thức S=12g.t2⇒t=2.Sg=2.8010=4s

b; bởi vì vật thả dơi tự do thoải mái nênv0 = 0 (m/s) ⇒v=gt=10.4=40(m/s)


Đúng 0

Bình luận (0)

Một đồ dùng nặng rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2

A) tính thời gian rơi

B) xác định vận tốc của thứ khi chạm đất

C) tính quãng đường rơi trong 1giây cuối, vào 2 giây cuối với giây máy 2


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi từ bỏ do
1
0
GửiHủy

Thời gian trang bị rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của vật lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


Đúng 0

Bình luận (0)

1 ) Một thiết bị rơi tự do từ độ dài 20m xuống đất, g=10m/s2.

a. Tính tốc độ chạm khu đất và thời gian rơi.

b. Sau bao lâu kể từ lúc bước đầu rơi vật dụng đạt gia tốc 10m/s.


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi tự do
1
0
GửiHủy

Thời gian vật dụng rơi: (S=dfrac12gt^2Rightarrow t=sqrtdfrac2Sg=sqrtdfrac2cdot2010=2s)

Vận tốc trang bị lúc va đất:

(v=gcdot t=10cdot2=20)m/s

Để đồ gia dụng đạt tốc độ 10m/s cần 1 thời gian:

(v"=gcdot t"Rightarrow t"=dfracv"g=dfrac1010=1s)


Đúng 1

Bình luận (0)

Một vật dụng được thả rơi tự do từ chiều cao 45m xuống đất. Rước g=10m/sᒾa. Tính thời gian từ lúc vật ban đầu rơi cho tới khi vật chạm đất.b. Tính gia tốc của vật ngay khi chạm đất.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Vật lýBài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
1
0
GửiHủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=3left(s ight))

(v=gt=10.3=30left(mackslash s ight))

 


Đúng 1

Bình luận (0)
Một vật dụng rơi tự do không tốc độ đầu từ độ dài 80m xuống khu đất biết g = 10m/s2a. Tính thời gian rơi và tốc độ của thiết bị khi vừa khi vừa chạm đất. B.Tính thời hạn vật rơi 20m trước tiên và thời gian vật rơi 10m ở đầu cuối trước khi chạm đất.
Đọc tiếp

Một đồ rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ chiều cao 80m xuống đất biết

 g = 10m/s2

a. Tính thời hạn rơi và tốc độ của vật dụng khi vừa khi vừa va đất.

 

b.Tính thời gian vật rơi 20m trước tiên và thời hạn vật rơi 10m cuối cùng trước khi chạm đất.


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ | 567live XoiLac TV | Kubet