62
*
*

Bạn đang xem:

*

*

Xem thêm: Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực ? (Help!!!) Ca Dao Tục Ngữ Về Đức Tính Trung Thực

*

*

Xin chào các Kiện Tướng

Trang phục Ngộ Không Hoả nhãn kim tinh và Butterfly Đông êm đềm sẽ trở lại trong tính năng vẽ bùa.

THỜI GIAN

NỘI DUNG

*
*

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn. Dùng để vẽ bùa cấp cao và có cơ hội trúng Trang phục Ngộ Không Hoả nhãn kim tinh và Butterfly Đông êm đềm

Mỗi một lượt vẽ bùa sẽ tốn 5 giấy vẽ bùa tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được những vật phẩm sau:

Chọn 1 trong 2: Trang phục Butterfly Đông êm đềm / Ngộ Không Hoả nhãn kim tinh
Chọn 1 trong các trang phục: Butterfly Quận chúa đế chế, Krixi Cô tiên thỏ, Roxie Kèn Ái tình, Omen Ám tử đao, Zill Dung nham, Alice Bé gấu tuyết, Azzen'Ka Ghẹo hay Kẹo, The Joker Vua hề, Tel'Annas Chung tình tiễn, Kahlii Kim cô giáo chủ, Xeniel Tổng lãnh tinh hệ hoặc 10 vé quay
Chọn 1 trong các tướng: Y'Bneth, Enzo, Ryoma, Annette, Veres, Errol, D'Arcy, Elsu, Wisp, Arum, Sephera hoặc 10 vé quay
Huy hiệu băng 1 ~ 10
Huy hiệu lửa 1 ~ 10
Vé kho báu 1 ~ 2

Khi vẽ bùa đủ 10, các Kiện Tướng chắc chắn sẽ trúng một trang phục

Huy hiệu băng và lửa dùng để đổi những vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy hiệu
Ngộ Không Hoả nhãn kim tinh hoặc Butterfly Đông êm đềm15 Huy hiệu băng + 15 Huy hiệu lửa
Chọn 1 trang phục trong bảng trên6 Huy hiệu băng + 10 Huy hiệu lửa
Chọn 1 tướng trong bảng trên10 Huy hiệu băng + 6 Huy hiệu lửa
Huy hiệu băng x2Huy hiệu lửa x3
Huy hiệu lửa x2Huy hiệu băng x3
Vé kho báuHuy hiệu băng x1
Vé kho báuHuy hiệu lửa x1

567liveXoiLac TV