133
KimMộcThủyHỏaThổ
*
Thiếu Lâm
*
Ngũ Độc
*
Nga My
*
Cái Bang
*
Võ Đang
*
Thiên Vương
*
Đường Môn
*
Thúy Yên
*
Thiên Nhẫn
*
Côn Lôn

Nhiệm vụ trường phái Thiếu Lâm võ lâm 1

1. Trách nhiệm cấp 10 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Hộ Viện Võ Tăng.

Học được võ công:

Thiếu Lâm Côn pháp;Thiếu Lâm Đao pháp;Thiếu Lâm Quyền pháp.

Bạn đang xem:

Nơi mừng đón nhiệm vụ: Từ Nhân Phương Trượng

Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền phòng (231/185), gặp Từ Nhân Phương Trượng, mừng đón nhiệm vụ. Bước 2: Vào trong Đạt Ma Đường (211/189), phía sau pho tượng trong Đạt Ma Đường có 1 con ngóc ngách nhỏ, vào trong số ấy đánh bại đầy đủ tên phòng ban Nhân( 192/198), (202/200), (216/200) cho đến khi lấy được Kim Liên Hoa. Bước 3: sở hữu Kim Liên Hoa về giao đến Từ Nhân Phương Trượng , xong xuôi nhiệm vụ.

2. Trách nhiệm cấp đôi mươi môn phái thiếu hụt Lâm

Sẽ được phong là: Hộ từ bỏ Kim Cang.

Học được võ công: Bất Động Minh Vương.

Nơitiếp dấn nhiệm vụ: Huyền Bi

Bước 1: Đến Đạt Ma Đường (211/189), tìm chạm chán Huyền Bi, tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến Biện Kinh tủ -> Tây Phục Ngưu Sơn tra cứu 5 tên man di (281/184), (269/184), (264/185), (262/183), (277/187) . Sau thời điểm đánh đủ 5 bé ở 5 showroom trên sẽ sở hữu được dòng chữ hiện tại lên: ” các bạn đã dạy dỗ được 5 thương hiệu Man Di, bọn chúng hứa trường đoản cú nay sẽ không quậy phá nữa… “.

Bước 3:Trở lại Đạt Ma Đường chạm mặt Huyền Bi phục mệnh, hoànthành nhiệm vụ.

3. Trọng trách cấp 30 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Hộ Pháp La Hán.

Học được võ công: La Hán Trận

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Giác

Bước 1: Đến hồ Phóng sinh tìm chạm chán Huyền Giác (220/193), mừng đón nhiệm vụ. Bước 2: Đến rừng tháp bên ngoài chùa, phân phát hiện đông đảo kẻ có hành tung mờ ám. Đánh bại Mạch Anh ( 238/201), (230/204), mang đến đến lúc nào biết được đàn chúng đó là gián điệp của Kim quốc, đồng đảng của đàn chúng đã ăn cắp thành công “Bát Nhã ba La Mật Đa trọng điểm Kinh” bây giờ đã chạy mang đến Kim Quang đụng ở Kiếm các Tây Bắc. Bước 3: Đến Phượng Tường tủ -> Kiếm những Thục Đạo -> Kim quang đãng Động, đánh lũ Trộm kinh(218/181), (179/186), (198/196) đến lúc lấy rước lại được “Bát Nhã tía La Mật Đa vai trung phong Kinh”. Bước 4: Trở lại thiếu hụt Lâm, đến hồ Phóng sinh, sở hữu kinh giao cho Huyền Giác, hoàn thành nhiệm vụ.

4. Trọng trách cấp 40 trường phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Truyền kinh La Hán.

Học được võ công: Sư Tử Hống

Nơitiếp nhấn nhiệm vụ: Từ Nhân Phuơng Trượng

Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền chống ( (230/184 ) tìm gặp mặt Từ Nhân Phương trượng, đón nhận nhiệm vụ. Bước 2: Đến thiếu thốn Lâm Mật Thất ( 168/167) sinh sống phía Bắc miếu Thiếu Lâm, trả lời 3 thắc mắc để vào được trong Mật Thất (thứ tự trả lời là 1 – 2 – 1). Bước 3: Đánh Kim Cang Nhân (213/205), (203/198), (204/205), (208/201) rước được khẩu quyết. Bước 4: Đến cuối hang động (230/207 ) sẽ nhìn thấy một thạch thất, nhấp vào phiến đá, hiểu đúng khẩu quyết sẽ có thể cùng Nhị Tăng đối thoại, phải để ý nghe thiết bị tự năm lời nói của Nhị Tăng (các bạn nên ghi lại).

Bước 5: quay trở về Phương trượng Thiền phòng, chạm chán Từ Nhân Phương Trượng, thuật lạithứ trường đoản cú năm lời nói của Nhị Tăng:

Note: Nếu như trang bị tự bao gồm xác, dứt nhiệm vụ. Ví như như trang bị tự bị sai, trường đoản cú Nhân Phương trượng: “Ta không hiểu được ý nghĩa năm câu này, tất cả phải ngươi đã trở nên lầm lẫn máy tự không?” các bạn phải tiến hành lại nhiệm vụ.

Cách Tăng Điểm Tiềm Năng, tài năng Thiếu Lâm võ lâm 1

5. Nhiệm vụ cấp 50 trường phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Phục Ma Thiên Vuơng.

Xem thêm: Ms Excel 2016: Cách Unhide Cột A Trong Excel 2010, 2013, 2016, 2020

Học được võ công:

Hoành Tảo Lục Hợp;Ma Ha Vô Luợng;Long Hổ Trảo.

Nơitiếp nhấn nhiệm vụ: Huyền Từ.

Bước 1: Đến Tàng Kinh những ( 218/190 ) , gặp mặt Huyền Từ, mừng đón nhiệm vụ.Bước 2: Đến sảnh luyện võ gặpTrừng Tâm(224/178). Hắn thèm gà quay. Bước 3: Đến Tửu lầu sinh sống Biện ghê (210/193), bỏ 500 lượng download gà quay mang lại giao choTrừng Tâm. Bước 4: Đến rừng thông, trong rừng là một mê cung cây thông, trong mê cung có tương đối nhiều đá, địa thế căn cứ theo sự sắp xếp Tứ, Ngũ, Tam, sẽ tìm được tảng đá có giấu tàng thư (231/170), đẩy nó ra đã lấy được “Dịch cân Kinh”. Bước 5: quay trở về Tàng ghê Các, với “Dịch cân nặng Kinh” giao choHuyền Từ, xong xuôi nhiệm vụ.

6. Trách nhiệm xuất sư môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Vô Lượng ưng ý Tôn.

Nơitiếp dìm nhiệm vụ: Huyền Nan.

Bước 1: Đến La Hán con đường ( 202/192 ), gặp Huyền Nan, đón nhận nhiệm vụ. Bước 2: Đến La Hán trận (lối bước vào phía sau tượng Phật trong La Hán đường), tấn công bại các tên Tăng Binh Đầu Lĩnh (197/211), (211/224), (206/196), (229/208 , bạn sẽ lấy được Niệm Châu, Thiền trượng, Mộc Ngư và chén bát Vu. Bước 3: với 4 báu vật trên về giao mang đến Huyền Nan, hoàn thành nhiệm vụ.

7. Nhiệm vụ trùng bội phản sư môn phái Thiếu Lâm

Yêu cầu: fan chơi đang xuất sư, đẳng cấp và sang trọng trên60, chưa gia nhập bang phái nào, rất có thể đến gặp gỡ trưởng môn của phái giao 5 vạnlượng nhằm trùng phản bội sư môn. Từ kia về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần thưởng:

Như Lai Thiên Điệp;Dịch cân nặng Kinh.

Được phong làm: Hộ Pháp Trưởng Lão.

8. Trách nhiệm cấp 90 môn phái Thiếu Lâm

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên240 điểm, là thiếu hụt Lâm ký danh đệ tử, trước đôi mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: sẽ học được võ công

Đạt Ma Độ Giang;Hoành Tảo Thiên Quân;Vô tướng mạo Trảm.

Danhvọng được 30 điểm. (Tất cả những môn phái không giống đều có thể làm trọng trách này để nhậnphần thưởng điểm danh vọng, mà lại không học tập được chiêu thức).

Các bước tiến hành nhiệm vụ:

Bước 1: Xa phu -> Hoa sơn Cảnh kỹ trường gặp gỡ Thường Bách Lý với Lý Địch Phong ( 326/224 ), nhấn nhiệm vụ. Bước 2: Về thiếu hụt Lâm mang lại Đạt Ma Đường (210/188) tìm gặp gỡ Huyền Bi. Bước 3: Sang La Hán mặt đường ( 202/192 ), gặp mặt Huyền Nan. Bước 4: quay lại Đạt Ma Đường thì thầm với Huyền Bi dìm lệnh bài xích để đi tiến hành nhiệm vụ. Bước 5: trở lại Hoa tô Cảnh kỹ trường gặp gỡ Thường Bách Lý với Lý Địch Phong để lấy lệnh bài. Bước 6: Đánh bại Kim Quốc tướng lĩnh (323/240) rồi chạm mặt Thường Bách Lý với Lý Địch Phong báo tin. Bước 7: Về thiếu hụt Lâm mang lại Đạt Ma Đường tìm chạm mặt Huyền Bi báo tin. Bước 8: lịch sự La Hán đường, gặp Huyền Nan báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

9. Nhiệm vụ ký danh môn sinh môn phái thiếu Lâm

Bước 1: Đến Biện Kinh lấp rồi đi theo phía tây nam mang lại chùa thiếu thốn Lâm. Vào trong chùa gặp gỡ Tri Tăng khách (211/195) ông ta ước ao bạn chứng tỏ 4 phẩm chất: Xích đảm trung tâm, hạo nhiên chính khí, kiên trì bát đạt cùng vô bốn vô ngã. Bước 2: Quay lại Biện gớm phủ, cho tìm Tân Khởi Tật (220/187) mang được Quảng Hoắc Hương. Bước 3: Gặp Kim Quốc võ sĩ (209/201) nhận thấy Kiên Tinh Thạch. Bước 4: Đến cổng thành phía Bắc tán dóc với vệ binh Thành Môn (198/187), hắn vẫn hỏi chúng ta về lòng trung thành, bạn nên chọn lựa câu vấn đáp thừ nhì được khuyến mãi Xích Đồng Khoáng. Bước 5: với cả 3 món này khuyến mãi cho Người ăn xin (210/186) và được giao cho một Lá thư. Chũm lá thư kia về chùa Thiếu Lâm giao lại mang lại Tri Tăng khách , nỗ lực là được đón nhận làm đệ tử cam kết danh.

10. Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Thiếu Lâm

*
Bí quyết tài năng 120
*
Bí quyết Đại thành 120
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các. Giá: xxxxx chi phí Đồng. Tính chất: không xếp chồng, được giao dịch, bày bán. Không rớt khi PK, bán siêu thị giá 0 lượng. Công dụng: loài chuột phải thực hiện sẽ tăng kĩ năng cấp 120 tùy lựa chọn đến cấp 20. Hạn sử dụng: 30 ngày.

Học kỹnăng: Đại thừa Như Lai Chú

https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ | 567live XoiLac TV Ibet888