Hệ Thống Nhiệm Vụ Hoàng Kim Trong Trò Chơi Võ Lâm Truyền

      83

Khi tđắm say gia võ lâm truyền kỳ 1 thì chúng ta nên tiến hành một số nhiệm vụ đặc trưng, và trách nhiệm hoàng kyên võ lâm 1 là cần thiết. Cho yêu cầu trong nội dung bài viết này GamePrivate 24h vẫn trả lời chi tiết từ bỏ a mang đến z, mời bạn tsi khảo:


*

Hướng dẫn nhiệm vụ chủ yếu đường võ lâm


Cách dìm nhiệm vụ:– Bắt đầu cung cấp trăng tròn là bạn cũng có thể làm cho.– Nhận trách nhiệm trên NPC có tên là Long Ngũ, bạn cũng có thể tìm sinh sống toàn bộ những xóm.– Sau Khi mừng đón các bạn sẽ cảm nhận túi tlỗi giới thiệu, hãy mở nó ra các bạn sẽ cảm nhận thỏng trình làng của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và tlỗi gửi cho chính mình, hãy tham khảo tlỗi Long Ngũ gửi cho bạn.– Nhiệm vụ chính tuyến đường vẫn bao gồm 3 phe, kia là: Chính phái, Trung lập cùng Tà phái. Hoàn toàn hoàn toàn có thể thực hiện cả 3 nhiều loại trách nhiệm này đồng thời.

Bạn đang xem: Hệ thống nhiệm vụ hoàng kim trong trò chơi võ lâm truyền


Phần Thưởng:– Đồ Klặng Phong ( không khóa )– Đồ Thiên Hoàng ( ko khóa)– Tiên Thảo Lộ ( không khóa )– Thiên Sơn Bảo Lộ ( ko khóa )

1. Chuỗi nhiệm vụ – Chính Phái: Bí mật Tầm Long Hội

Cấp 20: Thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Đến thành Đại Lý kiếm tìm chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198).– Đối thoại ngừng thì tìm đến toạ độ (204,186) để ra bến tàu tiêu diệt Lý Mạc Sầu.– Đánh bại Lý Mạc Sầu dứt, chúng ta về lại thành Đại Lý để gặp gỡ Lý Mạc Sầu (182,198).

Cấp 30 : Thực hiện nay theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển mang đến Thủ Đô với tìm chạm mặt Công Tử Tiếu (403,319).– Đi cho Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng trệt ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).– Sau Khi vượt qua được phá hủy được các bạn trở lại Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

Cấp 40 : Thực hiện tại theo chỉ dẫn sau:

– Di gửi đến thành Dương Châu để gặp mặt Hạ Vô Thỏng (212,195)– Sau đó di chuyển đến Điểm Thương hễ tầng 3 (Đại lý -> Điểm tmùi hương sơn -> Điểm thương động -> tầng trệt -> tầng 2 ->tầng 3) vượt qua Tả Đao Hiệp ( 194,190)– Sau khi phá hủy được Tả Đao Hiệp thì các bạn quay về giao đến Lý Mạc Sầu tại thành Đại Lý.

Cấp 50 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Lâm An kiếm tìm gặp gỡ Mạnh Phàm (203,187)– Sau đó chạy mang lại Hưởng Tbỏ Động (Thành Đô -> Tkhô nóng Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) vượt qua Oán Độc (264,207)– Khi hủy hoại được Oán Độc quay về chạm chán lại Mạnh Phàm (203,187).

Cấp 60 : Thực hiện tại theo chỉ dẫn sau:

– Di đưa cho thành Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương tra cứu chạm chán với vượt qua Thần túng thiếu Nam nhân (211,195)– Sau Khi đã hạ được Thần túng thiếu thương nhân thì bạn quay về Đại Lý chạm mặt Lý Mạc Sầu.– Sau đó về chạm chán Long Ngũ (sống các xóm ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng có tác dụng trọng trách cung cấp đôi mươi -> Hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm:

2. Chuỗi nhiệm vụ – Trung Lập: Câu chuyện Lâm Uyên Nhai

Cấp 20: Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Biện Kinh để chạm chán Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo chạy mang lại La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) search với vượt qua Ninch Tướng Quân ( 254,172)– Sau Khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về thành Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)

Cấp 30 : Thực hiện tại theo hướng dẫn sau:

– Di đưa mang lại Biện Kinch để chạm chán Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo chạy đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tìm kiếm và vượt mặt Lưu Thiện tại Tượng ( 201,199)– Sau Lúc tàn phá được Lưu Thiện nay Trượng trở lại gặp Phó Nam Bang (212,197)

Cấp 40 : Thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Biện Kinch cùng chạm mặt Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó chạy cho Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) để gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84)– Tiếp theo chạy cho Kinch Hoàng Động (Thủ Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinc Hoàng Động) tra cứu cùng vượt qua Từ Tự Lực (181,214)– Sau Lúc vẫn tiêu diệt được Từ Tự Lực các bạn quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Di đưa cho thành Biện Kinc cùng chạm mặt Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo các bạn mang lại Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp mặt Thuyền phu -> đi cho Thiên Vương Đảo) nhằm chạm mặt Độc Điếu Tẩu (205,199)– Sau đó chạy mang lại Mê cung Động Đình Hồ (bên trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh bại Độc Tiếu Tẩu (199,206)– Sau lúc hạ được Độc Tiếu Tẩu quay về chạm chán Phó Nam Bang (212,197) ngừng nhiệm vụ.

Cấp 60 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Tìm mang lại thành Biện Kinch nhằm chạm chán Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó chạy mang đến phái Thiếu Lâm Tự (Biện Kinc -> Thiếu Lâm Tự) để chạm chán Đại sư Không Tịch (221/177)– Tiếp tục rời khỏi cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 và đi cho để đánh bại Không Tịch Đại sư– Sau khi vẫn đánh bại Không Tịch Đại Sư thì bạn trở lại gặp gỡ Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó thì về gặp gỡ lại Long Ngũ (làm việc các xóm ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong làm cho trọng trách cấp đôi mươi -> Hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chuỗi nhiệm vụ – Tà phái: Long Khí Chi Hoạ

Cấp 20 : Thực hiện tại theo chỉ dẫn sau:

– Tìm mang lại Long Ngũ (ở những thôn) vẫn bảo các bạn cho Chu Tiên Trấn (Biện Kinc -> Chu Tiên Trấn ) để gặp Vân Nhi (215,198)– Tiếp theo chúng ta đi mang đến thành Lâm An chạm chán Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.– Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sống Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn)– Sau Lúc đem được Klặng Phật quay về chạm mặt Thái công công– Tiếp mang đến về chạm mặt Vân Nhi, xong nhiệm vụ.

Cấp 30 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Tìm mang đến chạm chán Tiêu sư (199,194 ) ở thành Dương Châu– Tiếp theo đó đi cho Thanh hao Thành Sơn (Thành Đô -> Thanh khô Thành Sơn) vượt mặt Hạ Hầu Phục (338,246)– Sau Lúc tiêu diệt được Hạ Hầu Phục quay về chạm mặt Vân Nhi trên Chu Tiên Trấn– quý khách hàng mang theo 1 vạn lượng bạc mang đến Long Tuyền Thôn gặp Phó Lôi Thỏng (199,203)– Chạy đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) để gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) vào Mặc Thù Trại– Cuối thuộc trở lại Long Tuyền Thôn gặp mặt lại Phó Lôi Tlỗi.

Cấp 40 : Thực hiện tại theo chỉ dẫn sau:

– Tìm mang đến phái Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang đến Phú Mẫu Điện bạn sẽ gặp Đào Thạch Môn (203/194)– Tiếp Từ đó mang lại Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) để hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200)– Sau Lúc hủy diệt được Tiếu Vô Thường lấy được địa thứ trở về Võ Đang giao đến Đào Thạc Môn.– Sau đó về chạm chán Phó Lôi Thư– Cuối dùng đi cho thành Biện Kinch và gặp Nlỗi Ngọc (210,196)

Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Bạn đi đến thánh Biện Kinh gặp gỡ Nhỏng Ngọc (210,196)– Tiếp theo gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh– Sau kia đi mang lại Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) đê hủy diệt đạo tặc Lục Phi (74,191)– Sau Khi vượt mặt được đạo tặc Lục Phi quay về gặp gỡ Trần Tam Bảo sinh hoạt Biện Kinc (219,187)– Đi vào Thiết Tháp Biện Kinc tầng 3 vượt qua tướng mạo Kyên Đồ Đan (211,189)– Tiếp tục chạy cho Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinc -> Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng thứ 2 trái tuyệt đề nghị phần nhiều được -> Tầng sản phẩm công nghệ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 chạm mặt Đoan Mộc Duệ (225,199)– Cuối cùng đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp gỡ Đoan Mộc Thanh khô (251 280)

Cấp 60 : Thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Quý khách hàng cho Long Môn Trấn để gặp mặt Đoan Mộc Tkhô giòn (251,280)– Sau đó đi lên Linc Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) để vượt mặt Anh hùng chống Kyên Liêu Định (193,196)– Sau lúc vẫn hủy hoại được Anh hùng kháng Kyên ổn Liêu Định quay trở lại Long Môn trấn gặp mặt Đoan Mộc Thanh.– Cuối cùng Về gặp mặt Long Ngũ (sống các làng ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm cho trọng trách cung cấp đôi mươi -> Hoàn thành nhiệm vụ

Hy vọng với trả lời bên trên các các bạn sẽ dễ ợt xong xuôi trách nhiệm hoàng kim nkhô cứng độc nhất hoàn toàn có thể. Truy cập giải đáp vltk 1 để quan sát và theo dõi các nội dung bài viết không giống hoặc truy vấn thể loại võ lâm 1 lậu để tham khảo những sever bắt đầu ra.