Phương trình logarit trong đề thi đại học

      32
Câu 1: (Đề thi dự bị đại học)Giải hệ phương thơm trình $left{ eginarraylx - 4left| y ight| + 3 = 0left( 1 ight)\sqrt log _4x - sqrt log _2x = 0left( 2 ight)endarray ight.$

Bạn đang xem: Phương trình logarit trong đề thi đại học

*

Câu 2
: Giải hệ phương trình sau$left{ eginarrayl2^3x = 5y^2 - 4y\frac4^x + 2^x + 12^x + 2 = yendarray ight.$
*

Câu 3
: Giải hệ pmùi hương trình nón $left{ eginarrayllog _frac14left( y - x ight) - log _4frac1y = 1\x^2 + y^2 = 25endarray ight.$
*

Câu 4
: Đề thi ĐH kăn năn D năm 2006Chứng minc rằng với đa số a > 0, hệ phương trình sau bao gồm nghiệm duy nhất$left{ eginarrayle^x - e^y = ln left( 1 + x ight) - ln left( 1 + y ight)\y - x = aendarray ight.,$
*

Xem thêm: Cách Thiết Kế Cửa Hàng Tạp Hóa Đẹp Nhất Năm 2020, Thiết Kế Cửa Hàng Tạp Hóa

Câu 5
: Giải hệ phương trình sau$left{ eginarrayllog _2left( 3y - 1 ight) = x\4^2 + 2^2 = 3y^2endarray ight.,,left( x,y in R ight)$
*

Câu 6
: Đề thi ĐH năm 2009Giải hệ pmùi hương trình sau$left{ eginarrayllog _2left( x^2 + y^2 ight) = 1 + log _2left( xy ight)\3^x^2 - xy + y^2 = 81endarray ight.,,,left( x,y in R ight)$
Câu 7
:Đề thi dự bị lần 1 - Đại học tập kăn năn D năm 2005. Tìm m để hệ phương thơm trình sau bao gồm nghiệm $left{ eginarrayl7^2x + sqrt x + 1 - 7^2 + sqrt x + 1 + 2005x le 2005left( 1 ight)\x^2 - left( m + 2 ight)x + 2m + 3 ge 0left( 2 ight)endarray ight.,$
Câu 8
: Đại học khối B năm 2005Giải hệ phương thơm trình $left{ eginarraylsqrt x - 1 + sqrt 2 - y = 1\3log _9left( 9x^2 ight) - log _3y^3 = 3endarray ight.,$
Câu 9
: Trích đề thi đại học kân hận D năm 2010Giải hệ phương thơm trình$left{ eginarraylx^2 - 4x + y + 2 = 0\2log _2left( x - 2 ight) - log _sqrt 2 y = 0endarray ight.,$
Trang chủDiễn đàn>TOÁN HỌC>LỚPhường 12>Chủ đề 2. HÀM SỐ MŨ - LOGARIT>Bài 5. Hệ pmùi hương trình nón cùng logarit>
Chỉ tìm vào tiêu đềĐược gửi vị thành viên:

Dãn bí quyết tên bởi lốt phẩy(,).

Mới rộng ngày: Search this thread only Search this diễn đàn only Hiển thị hiệu quả dạng Chủ đề