▷【 lol skin 】 soraka vệ binh tinh tú / liên minh huyền thoại trang phục

      43
396
*
Miss Fortune Vệ Binh Tinc Tú369
*
Syndra Vệ Binc Tinh Tú310
*
Ezreal Vệ Binh Tinch Tú369
*
Soraka Vệ Binc Tinh Tú310

Hình như, chủng loại đôi mắt Mimày cũng sẽ được mnghỉ ngơi bán với giá 65 RP.

*Giá những gói đã bao gồm kiểm soát và điều chỉnh đúng đắn rộng bởi gồm sự ráng vào Cửa Hàng. Chúng tôi sẽ không còn trả lại vật phẩm với đều các bạn đã cài đặt.

Dường như, các gói phục trang dưới đây sẽ tiến hành Tặng Kèm từ ngày 8/9 đến khi xong ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binch Tinc Tú + tướng + size cài đặt trận

2269 -> 1833 RPhường giả dụ chưa có tướng

1635 RP.. nếu đã tất cả tướng

Miss Fortune Vệ Binch Tinch Tú + tướng tá + form sở hữu trận
Syndra Vệ Binc Tinch Tú + tướng mạo + form sở hữu trận
Ezreal Vệ Binc Tinh Tú + tướng tá + khung download trận
Soraka Vệ Binc Tinch Tú + tướng mạo + form mua trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki Và Baki
Mẫu đôi mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binch Tinc Tú + tướng tá + khung sở hữu trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune Vệ Binch Tinch Tú + tướng tá + size download trận

458-> 413

Biểu tượng Boki Và Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra Vệ Binh Tinch Tú + tướng + form thiết lập trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal Vệ Binch Tinc Tú + tướng + form thiết lập trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka Vệ Binch Tinch Tú + tướng + khung thiết lập trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với đều bạn vẫn gồm tướng mạo với cài bộ đồ lẻ, khi mua gói, những các bạn sẽ cài đặt thêm hình tượng và khung cài đặt trận.Khung mua trận của những xiêm y sẽ chỉ có thể được sở hữu khi mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ tiến hành đóng lại, đồng nghĩa tương quan với bài toán những bạn sẽ thiết yếu cài gói nhằm download khung cài đặt trận của các trang phục này nữa. Tuy nhiên, các xiêm y đang vẫn được kinh doanh nhỏ ở mục Trang Phục trong Thương hiệu.Khung download trận tồn tại vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*