Cách cập nhật phiên bản mới liên minh huyền thoại

      106

bản cập nhật LMHT 12.10 đào bới một loạt những biến đổi nhằm tăng sức chống chịu của tất cả các tướng vào trò nghịch và và bớt các hệ thống xung quanh như hồi máu, chế tạo ra lá chắn, với phục hồi.


Chi tiết phiên bản cập nhật LMHT 12.10:

Tóm tắt thông tin phiên bản cập nhật LMHT 12.10

Cập nhật chống chịu đựng cơ bản

Tất cả tướng sẽ tiến hành tăng kỹ năng chống chịu cơ bản.

Máu cơ bạn dạng +70

Máu theo cấp +14

Giáp theo cấp +1,2

Kháng phép theo cấp +0,8

Hồi Máu, Lá Chắn, hồi phục và lốt thương sâu

Hồi Máu: Giảm khoảng chừng 10% đầu trận, và 28% về cuối trận (có chênh lệch giữa những tướng)

Lá Chắn: giảm ~10%

Hút máu toàn phần: giảm ~10%

Vết yêu đương sâu: 40% giảm Hồi máu ⇒ 30%

Vết yêu thương sâu Cường Hóa: 60% giảm ⇒ 50%

LMHT 12.10 sẽ tạo nên ra những chuyển đổi cực béo về meta

Cân bằng Tướng

Aatrox

E -

Ahri

Nội tại

- Hồi máu lúc đầy cùng dồn: 40-120 (cấp độ 1-18) (+25% SMPT) ⇒ 35-95 (cấp độ 1-18) (+20% SMPT)

- Hồi máu lúc tham gia đánh gục tướng: 80-200 (cấp độ 1-18) (+35% SMPT) ⇒ 75-165 (cấp độ 1-18) (+30% SMPT)

Akshan

Nội tại

- Lá chắn: 40-300 (cấp độ 1-18) (+40% SMCK cộng thêm) ⇒ 40-280 (cấp độ 1-18) (+35% SMCK cộng thêm)

Alistar

Nội tại

- Hồi máu bản thân: 25-161 ⇒ 23-142 (cấp độ 1-18) (Lưu Ý: vẫn gấp rất nhiều lần Hồi huyết lên đồng minh)

Annie

E

Aphelios

Severum

- Hồi ngày tiết với đòn tiến công thường: 3-10% ⇒ 2,5-9% (cấp độ 1-18) tiếp giáp thương tạo ra

- Hồi máu với đòn tiến công từ kỹ năng; 9-30% ⇒ 8,3-30% (cấp độ 1-18) of gần cạnh thương gây ra

- Lá chắn phụ trội: không đổi

Azir

E

-Lá chắn: 80/120/160/200/240 (+70% SMPT) ⇒ 70/110/150/190/230 (+60% SMPT)

Bard

W

Camille

Nội tại

- Lá chắn ưng ý ứng: 20% ⇒ 17% máu buổi tối đa

Cassiopeia

E

Cho"Gath

Nội tại

- Hồi máu: 20-71 ⇒ 18-52 (cấp độ 1-18)

Darius

Q

- Hồi tiết lên tướng và quái to: 15% ⇒ 13% máu đã mất mỗi mục tiêu trúng lưỡi rìu, về tối đa 3

Diana

W

Dr. Mundo

R

Ekko

W

Elise

Nội trên (Dạng nhện)

Fiora

Nội tại

- Hồi máu với điểm yếu: 40-115 ⇒ 35-100 (cấp độ 1-18)

R

-Hồi máu mỗi giây: 80/110/140 (+60% SMCK cộng thêm) ⇒ 75/110/125 (+60% SMCK cùng thêm)

Fiddlesticks

W

- Hồi huyết lên quái: một nửa ⇒ 45% giáp thương gây nên (vẫn 15% lên lính)

Galio

Gangplank

W

Garen

W

Gragas

Nội tại

- Hồi máu: 8% ⇒ 6,5% máu buổi tối đa

Gwen

Nội tại

- Hồi tiết lên tướng: 70% ⇒ 60% giáp thương khiến ra

- Hồi máu về tối đa lên tướng: 12-30 (cấp độ 1-18) (+7% SMPT) ⇒ 10-25 (cấp độ 1-18) (+6,5% SMPT) từng đòn

Illaoi

- Nội tại: Xúc Tu Hồi máu mang đến Illaoi 5% ⇒ 4.5% máu đã mất khi quật trúng ít nhất một tướng mạo địch

Irelia

Q

Ivern

E

- Lá chắn: 80/115/150/185/220 (+80% SMPT) ⇒ 70/100/130/160/190 (+75% SMPT)

Janna

E

- Lá chắn: 80/110/140/179/200 (+65% SMPT) ⇒ 75/100/125/150/175 (+60% SMPT)

R

-Hồi máu mỗi giây: 100/150/200 (+50% SMPT) ⇒ 90/145/200 (+45% SMPT)

Jarvan IV

W

Kai"Sa

R

Karma

W (R Cường hóa)

- Hồi ngày tiết 20% (+1% từng 100 SMPT) ⇒ 17% (+1% mỗi 100 SMPT) máu đã mất

E

- Lá chắn: 90/135/180/225/270 (+50% SMPT) ⇒ 80/120/160/200/240 (+45% SMPT)

E (R Cường hóa)

Katarina

R

- Áp dụng lốt thương sâu: 60% ⇒ 50%

Kayle

W

Kayn

Nội tại Đồ tể Darkin

-Hồi ngày tiết từ kĩ năng lên tướng: 30-40% (cấp độ 1-18) ⇒ 25-35% (cấp độ 1-18) lượng liền kề thương đồ vật lý lên tướng

E

- Hồi máu: 100/115/130/145/160 (+40% SMCK cùng thêm) ⇒ 90/100/110/120/130 (+35% SMCK cộng thêm)

R (Đồ tể Darkin)

- Hồi máu: 10,5% (+9,1% từng 100 SMCK cùng thêm) ⇒ 9,75% (+8,45% từng 100 SMCK cùng thêm) máu về tối đa của kim chỉ nam (70% ⇒ 65% lượng giáp thương)

Kha"Zix

W

Kindred

W

- Nội tại: Hồi máu khi đẩy cộng dồn 49-100 ⇒ 47-81 (dựa theo máu sẽ mất)

R

- Hồi máu: 250/325/400 ⇒ 225/300/375

Kled

- Nội tại

Q (Cưỡi ngựa)

- lốt thương sâu: 60% ⇒ 50%

Lee Sin

- W1 - Lá chắn: 55/110/165/220/275 (+80% SMPT) ⇒ 50/100/150/200/250 (+80% SMPT)

Lillia

Nội tại

- Hồi huyết lên quái:27-104 (cấp độ 1-18) (+6% SMPT) ⇒ 24-75 (cấp độ 1-18) (+5,4% SMPT)

- Hồi ngày tiết lên tướng: 12-140 (cấp độ 1-18) (+20% SMPT) ⇒ 11-125 (cấp độ 1-18) (+18% SMPT)

Lissandra

R

- Hồi máu về tối thiểu: 100/150/200 (+30% SMPT) ⇒ 90/140/190 (+25% SMPT)

Lulu

E

- Lá chắn: 80/120/160/200/240 (+40% SMPT) ⇒ 75/110/145/180/215 (+35% SMPT)

R

Lux

W

Malphite

Nội tại:

- Lá chắn: 10% ⇒ 9% máu buổi tối đa

Maokai

Nội tại

- Hồi tiết từ đòn tấn công cường hóa: 5-65 (+5-15% máu buổi tối đa) đến cung cấp 17 ⇒ 5-45 (+4,5-11% máu về tối đa:) đến cấp 15

Mordekaiser

W

Morgana

Nội tại

- Hồi huyết từ kỹ năng: 20% ⇒ 18% liền kề thương gây nên lên tướng, quân nhân to, cùng quái to & trung bình

Nami

W

Nasus

Nội tại

Nautilus

W

Nidalee

E

Nocturne

Nội tại

- Hồi huyết từ đòn tiến công cơ bản: 15-40 (cấp độ 1-18) (+15% SMPT) ⇒ 13-30 (cấp độ 1-18) (+30% SMPT) mỗi đối thủ bị chém (vẫn bị giảm 1/2 lên lính)

Nunu và Willump

Q

Olaf

W

Orianna

E

Poppy

Nội tại

Pyke

Nội tại

- giới hạn máu xam: 60% ⇒ 55% máu tối đa

-Sát thương chuyển thành huyết xám: 10% (+0,25% từng 1 gần kề Lực) ⇒ 9% (+0,2% từng 1 gần kề Lực)

-Sát thương gửi thành tiết xám cường hóa 45% (+0,5% từng 1 gần cạnh Lực) ⇒ 40% (+0,4% từng 1 sát Lực)

Rakan

Nội tại

- Lá chắn: 33-254 (cấp độ 1-18) (+90% SMPT) ⇒ 30-225 (cấp độ 1-18) (+85% SMPT)

Q

- Hồi máu: 18-120 (cấp độ 1-18) (+70% SMPT) ⇒ 18-90 (cấp độ 1-18) (+55% SMPT)

E

Rell

Q

W

Renata Glasc

E

Renekton

Q

- Hồi huyết lên kim chỉ nam không buộc phải tướng: 2/3/4/5/6 (+3% SMCK cùng thêm) ⇒ 2/3/4/5/6 (+2% SMCK cùng thêm)

Riven

E

- Lá chắn: 85/115/145/175/205 (+120% SMCK cùng thêm) ⇒ 80/105/130/155/180 (+110% SMCK cộng thêm)Rumble

W

Senna

Q

R

- Lá chắn: 120/160/200 (+40% SMPT) (+1,5 mỗi Linh Hồn) ⇒ 100/150/200 (+40% SMPT) (+1,5 mỗi Linh Hồn)

Seraphine

W

- Hồi máu cho đồng minh: 5/5,5/6/6,5/7% (+0,75% từng 100 SMPT) ⇒ 5/5,5/6/6,5/7% (+0,6% mỗi 100 SMPT) máu đã mất

Shen

Nội tại

- Lá chắn: 50-101 (cấp độ 1-18) (+14% máu cùng thêm) ⇒ 50-101 (cấp độ 1-18) (+12% máu cộng thêm)

R

- Lá chắn: 140/320/500 (+17,5% máu cùng thêm) ⇒ 130/290/450 (+16% máu cùng thêm)

Singed

Q

-Vết yêu mến sâu áp dụng từ khói Độc: 40% ⇒ 30%

Sion

W

Skarner

W

Sona

W

Soraka

W

- Hồi máu: 100/130/160/200/220 (+65% SMPT) ⇒ 90/110/130/150/170 (+50% SMPT)

R

- Hồi máu: 130/215/300 (+55% SMPT) ⇒ 125/205/ 285 (+50% SMPT)

Swain

Nội tại

R

Sylas

W

Tahm Kench

Q

E

Talon

Q

- Hồi máu: 10-70 (cấp độ 1-18) ⇒ 9-55 (cấp độ 1-18)

Taric

Q

- Hồi máu: 30 (+20% SMPT) (+1% máu về tối đa của Taric) ⇒ 25 (+15% SMPT) (+0,75% máu tối đa của Taric)

W

Thresh

- tiết theo cấp: 95 ⇒ 115

- liền kề theo cấp: ko Đổi(Thresh không nhận giáp theo cấp)

W

Trundle

Nội tại

- Hồi máu: 2-7% ⇒ 1,8-5,5% (cấp độ 1-18) máu buổi tối đa mục tiêu

Tryndamere

Q

- Hồi máu: 100/135/170/205/240 (+30% SMPT) ⇒ 100/130/160/190/220 (+30% SMPT)

- Hồi máu thêm từng điểm nộ: 0.5/0.95/1.4/1.85/2.3 (+1,2% SMPT) ⇒ 0.45/0.75/1.05/1.35/1.65 (+1,2% SMPT)

Udyr

W

- Hồi máu: 2,5-5% ⇒ 2-4% dựa vào máu vẫn mất

Urgot

E

Varus

E

- dấu thương sâu: 40% ⇒ 30%

Vi

Nội tại

- Lá chắn: 15% ⇒ 13% máu về tối đa

Viego

Nội tại

- Hồi máu lúc nhập hồn: 3% (+3% SMCK cùng thêm) (+2% SMPT) (+5% mỗi 100% tốc độ đánh) ⇒ 2,5% (+2,5% SMCK cộng thêm) (+2% SMPT) (+5% mỗi 100% vận tốc đánh) Máu tối đa của mục tiêu

- Hồi máu khi tấn công kim chỉ nam bị tiến công dấu: 150% ⇒ 135%

Viktor

Q

- Lá chắn: 30-115 (cấp độ 1-18) (+20% SMPT) ⇒ 27-105 (cấp độ -18) (+18% SMPT)

Vex

W

Vladimir

Q

- (Cường hóa) - Hồi máu cộng thêm lên lính: giảm còn 35% ⇒ 30%

- Hồi huyết với mỗi phương châm tiếp theo: 1/2 ⇒ 40% lượng sát thương

Volibear

W

E

- Lá chắn: 15% máu về tối đa (+80% SMPT) ⇒ 14% máu tối đa: (+75% SMPT)

R

Warwick

Q

Xin Zhao

Nội tại

- Hồi máu: 7-92 (cấp độ 1-18) (+10% SMCK) (+55% SMPT) ⇒ 6-74 (cấp độ 1-18) (+7% SMCK) (+55% SMPT)

Yasuo

Nội tại

- Lá chắn: 115-525 ⇒ 100 - 475 (cấp độ 1-18)

Yone

W

- Lá chắn: 40-60 (cấp độ 1-18) (+60% SMCK cộng thêm) ⇒ 35-55 (cấp độ 1-18) (+55% SMCK cộng thêm)

Yorick

Q

- Hồi máu tối thiểu: 12-82 (cấp độ 1-18) ⇒ 10-68 (cấp độ 1-18)

Yuumi

Nội tại

- Lá chắn: 60-400 (cấp độ 1-18) (+30% SMPT) ⇒ 56-360 (cấp độ 1-18) (+25% SMPT)

E

- Hồi máu: 70/105/140/175/210 (+35% SMPT) ⇒ 70/100/130/160/190 (+25% SMPT)

Zac

Nội tại

- Hồi máu lúc nhặt phân bào: 4/5/6/7% ⇒ 4/4,75/5,5/6,25% máu về tối đa

Cân bằng Trang bị

Giáp Gai

- Nội tại - lốt thương sâu40% ⇒ 30%

- Nội tại - lốt thương sâu (Gây bất động) 60% ⇒ 50%

Áo Choàng Gai

- Nội tại - vệt thương sâu40% ⇒ 30%

Lời kể Tử Vong

- Nội trên - lốt thương sâu40% ⇒ 30%

- Nội tại - lốt thương sâu (3 đòn đánh thường) 60% ⇒ 50%

Cưa Xích Hóa Kỹ

- Nội trên - lốt thương sâu40% ⇒ 30%

- Nội trên - lốt thương sâu (Dưới một nửa máu) 60% ⇒ 50%

Gươm Đồ Tể

- Nội tại - dấu thương sâu 40% ⇒ 30%

Quỷ Thư Morello

- Nội tại - dấu thương sâu40% ⇒ 30%

- Nội trên - lốt thương sâu (Dưới 50% máu) U60% ⇒ 50%Bình Thải Hóa Dược

- Nội trên - dấu thương sâu40% ⇒ 30%

- Nội trên - dấu thương sâu khi cường hóa 60% ⇒ 50%

Ngọc Quên Lãng

- Nội tại - vết thương sâu40% ⇒ 30%

Trượng hỏng Vô

- Xuyên chống phép45% ⇒ 40%

Đá Hắc Hóa

- Xuyên phòng phép15% ⇒ 13%

Nỏ Thần Dominik

- Xuyên giáp: 35% ⇒ 30%

Cung Xanh

- Xuyên giáp: 20% ⇒ 18%

Mũ Trụ Nguyền Rủa

- ngay cạnh thương đốt2% (cận chiến) / 1.2% (đánh xa) ⇒ 1.8% (cận chiến) / 1.0% (đánh xa) máu tối đa

Bùa Nguyệt Thạch

- Nội trên - Hồi máu70 ⇒ 60

- sức khỏe Hồi máu với Lá chắn6% ⇒ 5% mỗi cộng dồn (5 cộng dồn buổi tối đa)Khiên Thái Dương

- ngay cạnh thương cường hóa: 12% ⇒ 10% mỗi cộng dồn (vẫn tối đa 6 cộng dồn) (Tương từ với đồ vật của Ornn, Khiên Thiên Hỏa)

Vũ Điệu Tử Thần

- Hồi máu175% ⇒ 150% SMCK cộng thêm

Búa Rìu cạnh bên Thần

- 7.8% (cận chiến) / 3.6% (đánh xa) ⇒ 6% (cận chiến) / 3% (đánh xa) máu buổi tối đa

Nhẫn Doran

- Hồi năng lượng: khôi phục 0,75 tích điện mỗi giây, tăng lên 1,25 ⇒ 1 tích điện mỗi giây, tăng thêm 1,5 trong 10 giây

- Hồi máu cố cho năng lượng: 50% ⇒ 45% giá chỉ trị

Dược Phẩm Phẫn Nộ

- Hút máu thiết bị lý15% ⇒ 12%

Băng liền kề Vĩnh Cửu

- Lá chắn 100-200 (+5% năng lượng hiện tại) ⇒ 100-180 (+4,5% năng lượng hiện tại)

Thú Tượng Thạch Giáp

Lá chắn: 100 (+100% máu cộng thêm) ⇒ 100 (+90% máu cộng thêm)

Chùy Hấp Huyết

- Hút máu toàn phần10% ⇒ 8% (15% ⇒ 10% với sản phẩm công nghệ Ornn Chùy Cuồng Huyết

- Hồi huyết 25% SMCK (+10% máu sẽ mất) ⇒ 20% SMCK (+8% máu sẽ mất:)

Dao Găm Băng Giá

- Hút ngày tiết toàn phần8% ⇒ 7%

Dao Găm Nham Thạch

- Hút ngày tiết toàn phần8% ⇒ 7%

Lời Thề Hiệp Sĩ

- Hồi máu cho bạn dạng thân: 8% ⇒ 7% lượng cạnh bên thương gây nên bởi đồng minh Xứng Đáng

Dây Chuyền Iron Solari

Lá chắn 200-365 ⇒ 180-330 (cấp độ 1-18) (Tương từ bỏ với đồ vật của Ornn, dây chuyền sản xuất )

Chùy tua Malmortius

- Hút huyết toàn phần12% ⇒ 10%

Hòm bảo hộ Mikael

- Hồi máu100-200 (cấp độ 1-18) ⇒ 90-243 (cấp độ 1-18)

Búa Gỗ

- Hồi máu2% (cận chiến) / 1% (đánh xa) ⇒ 1.6% (cận chiến) / 0.8% (đánh xa) máu tối đa

- dây chuyền Chuộc Tội

- Hồi máu200-400 ⇒ 180-340 (cấp độ 1-18)

Quyền Trượng Ác Thần

- Hút máu toàn phần8% ⇒ 7% (10% ⇒ 8% với sản phẩm công nghệ Ornn Chùy Cuồng Huyết)

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

- Hồi ngày tiết 35% ⇒ 25% năng lượng sử dụng

Mảnh Chân Băng

- Hồi năng lượng cơ bản100% ⇒ 115%

Móng Vuốt Sterak

- Lá chắn75% ⇒ 70% máu cùng thêm

Huyết Trượng

- Hút máu8% ⇒ 7%

Huyết Kiếm

- Hút máu20% ⇒ 18%

- Lá chắn phụ trội: 50-350 ⇒ 50-320 (cấp độ 1-18)

Nguyệt Đao

- Hút huyết toàn phần8% ⇒ 7% (10% ⇒ 8% với trang bị Ornn, Thiên Thực Đao)

- Lá chắn180 (+40% SMCK) ⇒ 160 (+35% SMCK) (vẫn giảm một nửa với tướng tiến công xa)

Nỏ Tử Thủ

- Hút máu8% ⇒ 7% (10% ⇒ 8% đối với Nỏ ngày tiết Thủ của Ornn)

- Lá chắn275-700 ⇒ 250-630 (cấp độ 1-18)

Thay thay đổi bảng ngọc

Kiểm rà Điều Kiện

- Tổng tiếp giáp và phòng phép cộng thêm5% ⇒ 4%

Chinh Phục

- Hút tiết toàn phần: 9% (cận chiến) / 8% (đánh xa) ⇒ 6% (cận chiến) / 5% (đánh xa) máu buổi tối đa

Suối mối cung cấp Sinh Mệnh

- Hồi máu cho liên minh khi tấn công lên phương châm bị đánh dấu: 5 (+1% máu buổi tối đa của phiên bản thân) ⇒ 5 (+0.9% máu về tối đa của bản thân)

Quyền Năng Bất Diệt

- Hồi máu: 2% (cận chiến) / 1.2% (đánh xa) ⇒ 1.7% (cận chiến) / 1.02% (đánh xa) máu buổi tối đa

- ngay cạnh thương:% (cận chiến) / 2.4% (đánh xa) ⇒ 3.5% (cận chiến) / 2.1% (đánh xa) máu tối đa

Hộ Vệ

- Lá chắn: 50-130 (cấp độ 1-18) (+15% SMPT) (+9% máu cộng thêm) ⇒ 45-120 (cấp độ 1-18) (+12,5% SMPT) (+8% máu cộng thêm)

Quả cầu Hư Không

- cạnh bên thương phép lá chắn: 40-120 (cấp độ 1-18) (+15% SMCK cộng thêm) (+10% SMPT) ⇒ 35-110 (cấp độ 1-18) (+14%SMCK cộng thêm) (+9% SMPT)

Hồi huyết Vượt Trội

- Lá chắn buổi tối đa: 10 (+10% máu tối đa) ⇒ 10 (+9% máu buổi tối đa:)

Triệu Hồi Aery

- Lá chắn: 35-80 (cấp độ 1-18) (+40% SMCK cộng thêm) (+25% SMPT) ⇒ 30-75 (cấp độ 1-18) (+35% SMCK cùng thêm) (+22,5% SMPT)

Vị Máu

- Hồi máu: 18-35 (cấp độ 1-18) (+20% SMCK cùng thêm) (+10% SMPT) ⇒ 16-30 (cấp độ 1-18) (+15% SMCK cùng thêm) (+8% SMPT)

Đắc Thắng

- Hồi máu: 12% ⇒ 10% máu đã mất của phiên bản thân

Phép xẻ Trợ

Lá Chắn: 115-455 ⇒ 105-411 (cấp độ 1-18)

Hồi Máu: 90-345 ⇒ 80-318 (cấp độ 1-18)

Thiêu Đốt: vệt thương sâu 60% ⇒ 50%

Trừng Phạt: Hồi ngày tiết 90 (+10% máu về tối đa) => 80 (+7,5% máu tối đa)

Hệ Thống

Rồng Đất

Linh hồn dragon Đất

- 200 (+18% SMCK cùng thêm) (+13,5% SMPT) (+13,5% máu cộng thêm) ⇒ 180 (+16% SMCK cộng thêm) (12% SMPT) (+12% máu cùng thêm)

Rồng Nước

- Hồi máu: 2,5/5/7,5/10% ⇒ 2/4/6/8% máu đã hết mỗi bùa dragon Nước

- vong hồn Rồng nước - Hồi máu: 160 (+36% SMCK cùng thêm) (+22,5% SMPT) (+9% máu cùng thêm) ⇒ 130 (+26% SMCK cộng thêm) (+17% SMPT) (+7% máu cộng thêm)

Baron Nashor

SMCK: 125 (+8 mỗi phút) ⇒ 150 (+10 từng phút)

- SMCK về tối da: 435 ⇒ 520 (ở 40 phút)

- giáp thương phé: 60 (+20% SMCK) ⇒ 70 (+20% SMCK)

Baron tiếng sẽ ngóng 30 giây sau lần cuối nhận gần kề thương trước lúc lên cung cấp và thừa nhận thêm chỉ số, đa phần là Máu


567live