TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ESTE HÓA

      100

Phản ứng este hóalà 1 dạng bài xích rất là cơ bạn dạng và hay mở ra trong đề thi.

Bạn đang xem: Tính hiệu suất phản ứng este hóa

Tuy nhiên, nó lại tạo ít nhiều trở ngại đến học viên trong quy trình tìm hiểu phương pháp giải. Nhận thấy được điều ấy, công ty chúng tôi đã soạn lên bài xích giảng này cùng với hy vọng giúp sức được chúng ta vào học tập!

I. Lý ttiết chung

Phản ứng este hóa là gì?

Phản ứng este hóa là điều chế este bằng làm phản ứng giữa rượu đơn chức hoặc nhiều chức cùng với axit cơ học solo chức hoặc đa chức

Ví dụ: bội nghịch ứng este hóa thân ancol etylic với axit axetic.

C2H5OH + CH3COOH H2O + CH3COOC2H5
lỏng lỏng lỏng lỏng
ko màu ko màu ko màu

đặc điểm của phản bội ứng este hóa là phản nghịch ứng thuận nghịch

II.

Xem thêm: Ứng Dụng Viết Chữ Trên Ảnh Trên Điện Thoại, ‎Viết Chữ Lên & Chỉnh Sửa Ảnh Trên App Store

Hiệu suất phản nghịch ứng este hóa

1. Công thức

Cách 1: Tính theo lượng hóa học ban đầu bắt buộc lấy

*

Cách 2: Tính theo số lượng hàng hóa phản ứng thu được:

*

Ví dụ:

Bài 1:9,2g C3H5(OH)3 với 60g Ch3COOH. Giả sử chỉ thu được C3H5(OOCCH3)cùng với lượng17,44g. Áp dụng bí quyết tính năng suất của bội phản ứng xảy ra:

Hướng dẫn:

n C3H5(OH)3 = 0,1 mol

n CH3COOH= 1 mol

Ta có làm phản ứng xảy ra:

*

Cân bởi phương thơm trình trên ta có đẳng thức:

(m_este)= 0,1.218 = 21,8g

Tuy nhiện tại theo giá trị thực tại: (m_este)= 17,44g

Áp dụng cách làm ta có công suất buộc phải tra cứu là: (H\% = dfrac17,4421,8.100 = 80\%)

Tsay mê khảo:Phản ứng este hóa

2. Những bài tập bội nghịch ứng este hóa

*

*

*

Trên đây là tổng thể kỹ năng Cửa Hàng chúng tôi mong mỏi share về làm phản ứng este hóa, cùng học tập vui chúc chúng ta có được điểm số cao!