Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách

      75
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách

A.

Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách

nhiệt phân KMnO 4 .

B. chưng phân đoạn không khí lỏng.

C. điện phân dung dịch CuSO 4 .

D. điện phân nước hòa tan H 2 SO 4 .


*

Đáp án A

Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách phân hủy các hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệtTrong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí:

*

Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là:

A. 1 và 2.

B.2 và 3.

C.1 và 3.

D.3 và 4.


Tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa – khử giữa các hóa chất để điều chế khí clo?


Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế oxi bằng cách phân hủy các chất trong dãy nào sau

A. KMnO4, KClO3, H2O2, KNO3

B.

Xem thêm: 5+ Ứng Dụng Định Vị Số Điện Thoại Trên Máy Tính, Định Vị Số Điện Thoại Người Khác Trên Máy Tính

KMnO4, MnO2, H2O2, KNO3

C. KMnO4, H2O, K2Cr2O7, KNO3

D. KClO3, H2O2, MnO2, KNO3


Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?

A. Nung kali clorat tinh thể ở nhiệt độ cao.

B. Nung hỗn hợp kali clorat tinh thể và mangan đioxit ở nhiệt độ cao.

C. Đun nóng nhẹ kali clorat tinh thể.

D. Đun nóng nhẹ dung dịch kali clorat bão hoà.


Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF trong hidro florua lỏng đã loại bỏ hết nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước?


Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng cách cho dung dịch X tác dụng với chất oxi hóa Y ở nhiệt độ phòng thí nghiệm. X và Y là những chất nào sau đây:

A. NaCl và H2SO4

B. KCl và H2SO4

C. HCl và MnO2

D. HCl và KMnO4


I-Trắc nghiệm

Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách

A. nhiệt phân các hợp chất giàu oxi.

B. chưng phân đoạn không khí lỏng.

C. điện phân dung dịch C u S O 4 .

D. điện phân nước hoà tan H 2 S O 4 .


Điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân KMn O 4 . Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau :

*

Dùng đồ thị để cho biết thể tích khí oxi thu được ở thời điểm :

- 25 giây

- 45 giây


Người ta có thể điều chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau :Nhiệt phân KMn O 4

- Hãy cho biết tên chất khí được sinh ra trong mỗi phản ứng trên và viết PTHH của các phản ứng.

- Bằng thí nghiệm nào có thể khẳng định được chất khí sinh ra trong mỗi thí nghiệm ?