Vô Tâm Tiếng Anh Là Gì

      232
quý khách hàng làm sụt giảm sự ko trường đoản cú bi, sự gian ác, sự vô tâm cùng phớt lờ bạn không giống, với chịu trách nhiệm đa dạng so với họ.

Bạn đang xem: Vô tâm tiếng anh là gì


You can diminish the non-compassion, the cruelty, the callousness, the neglect of others, & take universal responsibility for them.
Em khôn xiết hậm hực khi thấy sự cạnh tranh của giới media để kinh doanh tự vụ thảm sát, cùng sự vô tâm của các người săn uống tin.
He was especially vexed khổng lồ see the commercialization of the massacre & the insensitivity of those who pried for details.
Thế tuy thế, cụ vì chưng reviews Việc Giô-na ngủ là tín hiệu của sự vô tâm, bạn cũng có thể nhớ là thỉnh thoảng một bạn xuống niềm tin cần yếu cưỡng lại cơn bi lụy ngủ.
However, lest we judge Jonah’s sleep as a sign of indifference on his part, we might regọi that sometimes an urge to sleep overcomes those who are very low in spirits.
But it is a cruel, vicious, absolutely conscienceless -- I"ll be all right, keep your seats (Laughter) -- game that these people play.
Vnạp năng lượng xuôi của Munro phân phát hiện nay đầy đủ mơ hồ nước của cuộc sống: "mai mỉa cùng cực kỳ nghiêm trọng cùng một lúc", "pmùi hương châm của việc tin kính với danh dự và sự cầm chấp vượt đáng", " kỹ năng và kiến thức đặc biệt quan trọng, vô dụng", "giọng thịnh nộ chói tai cùng hạnh phúc", "sở trường xấu, sự vô tâm, niềm vui của nó".
Munro"s prose reveals the ambiguities of life: "ironic and serious at the same time," "mottoes of godliness và honor & flaming bigotry," "special, useless knowledge," "tones of shrill and happy outrage," "the bad taste, the heartlessness, the joy of it."
Hủy bỏ toàn bộ những côn trùng nghi ngại thì những gì sót lại không hề là Đức tin, tuy thế là sự tin dĩ nhiên vô tâm hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

Xem thêm: Cách Thu Âm Bằng Adobe Audition, Hướng Dẫn Thu Âm Bằng Adobe Audition 3


18 Our moments of private prayer afford us an invaluable opportunity —occasions for intimate, confidential talk to lớn our heavenly Father.
Vì vậy người Toraja miêu tả phát minh của quan hệ dài lâu này vì tình cảm và sự quan lại trọng điểm vô vàn trên biểu tượng dễ thấy tuyệt nhất của quan hệ đó, khung hình con fan.
So Torajans express this idea of this enduring relationship by lavishing love sầu & attention on the most visible symbol of that relationship, the human toàn thân.
phần lớn cùng các mức sử dụng lệ hơn nữa nhằm đảm bảo chúng ta ngoài sự vô cảm cùng vô tâm của một hệ thống nhũng cụ chế mà ta buộc phải đối mặt.
More & more rules khổng lồ protect us against an indifferent, uncaring set of institutions we have khổng lồ khuyễn mãi giảm giá with.
Ông vẫn giành Chiếc giày quà châu Âu trên Rapid Wien năm 1978, nóng bỏng sự quan liêu tâm ở trong phòng địch La Liga - F.C. Barcelona.
Khi viết về câu hỏi Chúa Giê-su lên án sự thực hành thực tế lương tâm của các thầy thông giáo cùng bạn Pha-ri-ham mê, Mác giải thích “co-ban” tức là “sự dưng mang đến Đức Chúa Trời”.—Mác 7:11.
In recording Jesus’ condemnation of an unscrupulous practice of the scribes and the Pharisees, Mark explained that “corban” means “a gift dedicated to lớn God.” —Mark 7:11.
quý khách hàng bao gồm nhìn nhận và đánh giá sự hiện hữu của một kẻ thù hình rắp tâm đả phá sự thống trị của Đức Chúa Trời cùng sự trung thành với chủ của loại bạn không?
Do you recognize the existence of an invisible enemy who is out to lớn subvert God’s sovereignty & man’s allegiance?
Người kia không phản hình ảnh sự nông cạn cùng vô tâm như đã làm việc nơi đô hội, dẫu vậy lại tập sống một đời sống tất cả ý nghĩa cùng có mục đích và do đó hữu dụng mang lại niềm hạnh phúc cùng sự ấm no của fan đồng các loại.